Insikt 1: planering är A och O

Det blev bil idag. Jag hade tänkt att ta cykeln eller tåget till mötet inne i Stockholm. Men det blev bil. Delvis har det att göra med den enorma tröttheten som kommer av sömnbrist. Som kommer av att vår nyfödda dotter ännu inte lärt sig dygnsrytmen. Men det har också att göra med att jag inte ser hur jag skulle ha hunnit med det jag behövde göra idag.

Jag inser att det i huvudsak beror på för höga förväntningar på vad som är möjligt, och på bristande planering. Om man ska lyckas leva ett liv utan bil måste dels ambitionsnivån sänkas vad gäller antalet aktiviteter eller ärenden som kan utföras under en dag, dels planeringen fungera.

Insikten förvånar mig knappast, och är inte ens ny. Men idag blev den oerhört tydlig.

Lämna ett svar