Cykling ökar trafiksäkerheten

Cykelsmart.se skriver Erik Sandblom om cykling och trafiksäkerhet. Kort, koncist och övertygande. Den välunderbyggda slutsatsen är skön: fler cyklar ger säkrare trafikmiljö.

Erik Sandblom:

Sverige är ett väldigt säkert land att cykla i. Men det finns ett land som är ännu säkrare, och det är Nederländerna. Paradoxalt nog är inte säkerheten högsta prioritet i Nederländerna. Istället drar man nytta av sambandet mellan ökad cykling och ökad säkerhet. Ju fler som cyklar, desto lägre blir olycksfrekvensen.

Det visar sig när man jämför länder med mycket cykling jämfört med länder med lite cykling. Samma mönster uppträder när man jämför städer och till och med enskilda korsningar. Det tycks bero på att bilisterna blir försiktigare när de förväntar sig att träffa på cyklister. Tre av fyra omkomna cyklister dog i kollision med motorfordon i Sverige.

Läs hela inläggetCykelsmart.se.

2 kommentarer

Lägg till din →

[…] Europeiska cykelförbundet (ECF, European Cyclists Federation) ställer sig ytterst tveksam till nyttan med hjälm. Deras ståndpunkt är att hjälmanvändning måste vara frivilllig. De hävdar att det inte finns några klara belägg för att hjälmar skyddar i särskilt hög grad, däremot finns det belägg för att pro-hjälmkampanjer minskar antalet cyklister. Vilket leder till sämre hälsa och faktiskt en ökad osäkerhet i trafiken (se inlägg). […]

Lämna ett svar