Är cykelhjälm en bluff?

Jag bär cykelhjälm när jag cyklar. Jag har fått lära mig att den räddar liv. Att den är ett livsavgörande skydd om jag skulle råka ut för en olycka på cykeln. Jag har matats med en sanning som säger att den som använder cykelhjälm är smart.

Men nu vet jag inte längre. Cykelhjälmar verkar inte vara särskilt effektiva. Inte fullständigt verkningslösa, men inte särskilt effektiva alltså.  Däremot gör de att många cyklister tar större risker. Det gör också att bilister tycks ta mindre hänsyn. Det framgår av flera studier inom området. En forskare på norska Transportekonomiska institutet skrev om detta i tidskriften Samferdsel 2009.

Vetenskapen står kluven inför effekterna av att använda hjälm. Visserligen råder det ingen tvekan om att hjälmen gör nytta när en cyklist ramlar och slår i huvudet. Enligt studier minskar risken för huvudskador med mellan 63 och 88 procent, enligt en referens på Wikipedia. I Sverige är enligt samma källa huvudet den svårast skadade kroppsdelen hos 13 procent av de hjälmlösacyklister som efter en olycka kommer till sjukhus. Motsvarande siffra för hjälmanvändare är 7 procent.

Så visst verkar hjälmen alltså ha någon effekt. På fallskador där huvudet tar i asfalten först. Men sådana olyckor sker i princip aldrig i låga hastigheter. Istället är det armar och ben som löper störst risk att skadas. Om du däremot kör mycket fort så kan hjälm vara en god idé, som en talesman för Hollands cykelförbund uttrycker det i en intervju på Copenhagenize.com

Hur många liv räddar en cykelhjälm? Ingen  vet. Statistiken visar att 44 av 59 omkomna cyklister dog i kollision med motorfordon under åren 2006 och 2007 (källa: Wikipedia). Och andelen hjälmanvändare? Spelar inte så stor roll  Vid kollision med motorfordon hjälper ingen cykelhjälm.

”If you are hit by a car on your bike there is no helmet that will protect you”, säger talesmannen för Hollands cykelförbund.

Han påpekar att den enda sorts hjälm som skulle skydda vid en kollision med motorfordon är en motorcykelhjälm.

Särskilt i Danmark är debatten om cykelhjälm tämligen högljudd. Motståndarna pekar på att det kraftiga kampanjandet för användning av cykelhjälm minskar viljan att cykla, minskar antalet cyklister. Vilket innebär sämre hälsa hos befolkningen med ”välfärdssjukdomar” som följd. Efter att Australien införde hjälmlag i början av 90-talet minskade exempelvis cyklandet där kraftigt, enligt Bicycle Helmet Research Foundation.

Europeiska cykelförbundet (ECF, European Cyclists Federation) ställer sig ytterst tveksam till nyttan med hjälm. Deras ståndpunkt är att hjälmanvändning måste vara frivilllig. De hävdar att det inte finns några klara belägg för att hjälmar skyddar i särskilt hög grad, däremot finns det belägg för att pro-hjälmkampanjer minskar antalet cyklister. Vilket leder till sämre hälsa och faktiskt en ökad osäkerhet i trafiken (se inlägg).

Visste du att det statistiskt sett  skulle ta 21 000 år för en normalcyklist utan hjälm att råka ut för en dödsolycka? Det hävdar i varje fall ECF som refererar till en undersökning från 2007.

Statistiskt är för övrigt risken att råka ut för en huvudskada större om du går än om du cyklar, enligt Bicycle helmet research foundation.

Det finns flera intressanta studier kring nyttan och onyttan med hjälmanvändning. Men det riktigt intressanta är att de liksom det här inlägget inte ger någon samlad bild. Det är inte uppenbart att hjälmar gör särskilt stor nytta. Men det tycks stå tämligen klart att de missgynnar cykling i stort.

Men jag behåller i alla fall min hjälm på. Av gammal vana.

PS. Gissa vem som fick oss att börja använda hjälm i mitten av 70-talet. Just det, hjälmtillverkarna. Det hävdar i varje fall Bicycle helmet research foundation

12 kommentarer

Lägg till din →

Härligt med lite hjälmskepsis. Heja!

Studierna från sjukhus visar att de med hjälm har färre huvudskador, men i dessa studier kollade man inte på alkohol. Bara två mindre studier kollade på alkohol. Den ena studien visade att nyktra skadade cyklister är mer benägna att ha hjälm, och den andra visade att alkohol har en starkare korrelation till huvudskada än vad hjälm har. Så vi vet inte om det är hjälmen är nykterheten som skyddar huvudet.

Nyktra cyklister får färre huvudskador?

Mycket intressant. Minns det där resultatet nu när du påminner mig. Samlar på mig material för en utveckling på temat. Gillar nämligen inte tro i sådana här frågor. Gillar kunskap. Tror jag puffar länk till ditt inlägg + nedanstående TED-förslag lite senare.

Lämna ett svar