Det handlar om människor – inte cyklar

Cykelparkering, Amsterdam
Parkeringshus för cyklar i Amsterdam.

Är cykling viktigt? Regeringen säger det. Stockholms stad säger det. Och det görs en hel del som kan tolkas som att de verkligen menar det. Men jag är tveksam. Det borde hur som helst göras mer. Och framför allt med ett större djup och en större bredd.

De som styr och ställer kunde försöka förstå att cykeln och cykling i sig är ointressanta. Att det viktiga är människan i sin stad i hennes vardag. Då blir cykling för transport en oundviklig konsekvens som staden måste anpassas efter. Fast det kanske ligger utanför de styrandes begreppsvärld.

Kanske borde de i stället börja med att försöka förstå att cykeln inte är ett sportredskap, ett tidsfördriv eller något man använder på semestern. Så ser det ut nu. Exempelvis besvaras frågan om vad den nationella transportplanen innehåller som kan öka cyklingen, med följande svar (i en fråga-svar-avdelning vid ovanstående länk):

Ett av de projekt regeringen satsar på är Kattegattleden – en bilfri cykelled mellan Göteborg och Helsingborg. Det är Sveriges första nationella längre cykelturistled.

Man väljer alltså att lyfta fram en turistsatsning. Något som den den genomsnittliga svensken kan utnyttja fyra-fem veckor per år. Kanske en helg eller två också.

Nå, cykeln är ett fordon och används så av många. I Stockholm men framför allt i länder som Holland, Danmark och Tyskland.

Det är ingen slump att de länderna har en hög andel cyklister, människor som ser cykeln som ett naturligt sätt att förflytta sig och sina barn. Det är ett resultat av genomtänkta satsningar sedan mitten av 70-talet på infrastruktur, anpassade regler och lagar, information och inspiration för att få folk att använda cykeln i högre grad.

Jag vill inte påstå att Stockholm saknar all insikt om vad cykling är och vad den borde vara. Bland annat har de satt upp ett mål om att utöka antalet lånecyklar väsentligt. Och de tänker jobba för att nå målet, så länge de slipper betala.

Jag har en stark känsla av att cykelfrågan inte drivs av de styrande i Sverige och Stockholm. Utan att de bara reagerar på cyklisters höjda röster. Det kan förvisso också vara ett sätt att visa att man tar miljöfrågan på allvar. Typ. Men det duger inte. Så länge man bara tror att det handlar om att leva upp till en förväntan om något – bättre framkomlighet och ökad säkerhet för cyklister, ökad hänsyn till miljöfrågor – kommer inget att hända, mer än ute i marginalen.

Två forskare, John Puchera och Ralph Buehlera vid Bloustein School of Planning and Public Policy, Rutgers University, i New Jersey, USA, skrev en artikel för två år sedan som beskriver hur framgångsrika länder har arbetat och arbetar för att öka antalet vardagscyklister. I den artikeln finns mycket för stadsplanerare och andra som styr över hur staden fungerar att inspireras av .

Kärnan är att de framgångsrika städerna inte har fokuserat på bilar, utan på människor. Vilken omvälvande tanke, eller hur?

Här är några punkter som beskriver de framgångsrika ländernas arbete för att sätta fokus på människan i städerna, inte bilen. Listan är hämtad direkt från artikeln som finns i pdf-format här.

Access to bikes

 • Free use of distinctive, simple City Bikes parked throughout the city, as in Copenhagen
 • Easy, convenient and inexpensive bike rentals at train stations and throughout the city, such as the
 • ‘OV-Fiets’ and ‘Call a Bike’ programmes in the Netherlands and Germany, respectively
 • Company bikes loaned for free to employees who can use them during the day for short business trips
 • Tax breaks to purchase a bike in the Netherlands
 • Convenient air pumps for bikes in city centre
 • ‘Park and Bike’: discount bike rentals for motorists who park their cars and bike for the rest of the journey

Bike trip planning

 • Bicycling websites with extensive information for cyclists on bicycling routes, activities, special programmes, health benefits of cycling, bikes and bike accessories, etc.
 • Flexible Internet bike trip planning tool allows finding the most comfortable or quickest route by bike tailored to the specific preferences and needs of each person.
 • Comprehensive bike maps for most cities as well as most regions and states

Public awareness campaigns

 • Focus on health benefits of cycling, such as the ‘Get Rid of the Sack’ programme in Odense targeted at overweight middle-aged men with pot-bellies who need more exercise
 • Special fun programmes for young children, such as the ‘Cycling Duckie’ in Odense, which distributes candy, balloons, free bike accessories and other gifts to children learning to cycle
 • Cycling ambassador programmes that send well-trained cyclists to residential neighbourhoods to serve as role models of safe cycling and help with cycling promotion, distributing newsletters and information
 • Annual bicycling festivals and car-free days that promote the environmental advantages of bicycling, display the latest bike models and accessories, and disseminate various other relevant information for bike enthusiasts
 • Wide range of cycling competitions for different ages and skill levels
 • Special guided bike tours for seniors

Public participation in bike planning

 • Regular surveys of cyclists to assess their satisfaction with cycling facilities and programmes and to gather specific suggestions for improvement
 • Bike councils that provide a platform for opinion exchange among stakeholders from businesses, the bike industry, the city administration, research institutes, universities, bike experts and citizen advocacy groups, such as the ‘Fahrrat’ in Berlin

Lämna ett svar