DN eldar på skräckkampanjen mot cykling

Man kommer inte särskilt långt med gnäll. Men ibland måste jag sätta lampan på de krafter som motverkar cykelkulturen. Medvetet eller på grund av tanklöshet. Eller populism. Eller maktbegär. Eller trångsynthet. Eller okunnighet för den delen. Men jag lovar att nästa inlägg blir positivt!

Jag ser i dagens DN – pappersupplagan – rubriken ”Här cyklar du säkert i vinter”. Det är en hyfsad rubrik ur tidningssynpunkt. Men det är en bedrövlig rubrik för cykelkulturen.

Det hade varit en sak om artikeln hade handlat om att hela Stockholm generellt sett är säkert att cykla i. Så var givetvis inte fallet. Artikeln handlade om att Stockholms stad plogar cykelbanor längs två cykelstråk in från de södra förorterna. Och där, enligt DN, är det säkert att cykla.

Missförstå mig inte, jag applåderar ploginitiativet. Det är exakt vad jag efterfrågar och längtar efter. Men det är inte det det här inlägget handlar om.

Nå, slutsatsen jag drar av artikeln är att det är osäkert att cykla längs andra vägar. Att nolläget så att säga är att det är farligt att cykla. Och att man genom att ploga de aktuella cykelbanorna har höjt statusen till säkert – just där.

Eftersom jag inte bor söderut är det väl bäst att låta cykeln stå. Och kollektivtrafiken kan man ju inte riktigt lita på så här i snötider. Så då tar jag väl bilen. Not. Men jag antar att mindre cykelbenägna personer än jag resonerar så.

Hur ska vi få fler att använda cykel för sin egen transport om vi hela tiden matas med budskapet att det är farligt att cykla? Det rimmar inte särskilt väl med regeringens uttalade ambition att öka cyklingen.

Det gör förvisso inte heller regeringens ekonomiska plan för så kallade cykelfrämjande åtgärder. Enligt ett inslag på Ekot i höstas satsar Sverige 38 kronor per invånare på sådana åtgärder, medan Danmark och Norge lägger 45 respektive 64 kronor.

Dessutom prioriteras cykelåtgärder lägst när nya bilvägsprojekt genomförs. Det avsätts egentligen aldrig pengar till cykelfrämjande åtgärder mer än som en tanke eller målsättning. Om vägbygget,  eller vad det nu handlar om, överskrider budget ryker de här tänkta cykelpengarna. Eller åtminstone en del av dem.

För övrigt undrar jag varför DN inte tar in den aktuella artikeln i nätupplagan. Det är en god nyhet, en bra nyhet för cykelstockholm. Och den bör få uppmärksamhet så att idén får ordentligt fäste och kan resultera i en vettig snöröjning över hela Stockholm. Och kanske rentav sprida sig till de förortskommuner som ligger efter.

Hur rubriken borde ha lydit? ”Stockholm tar krafttag för ökad vintercykling” Nej, jag hade inte gnällt över att det bara gäller två stråk. Jag inser att det tar tid att  etablera en snöröjning av cykelvägnätet värd namnet, med tanke på vilken nivå de börjar från.
______

Apropå regeringens ambition att öka cyklingen:
Regeringens pressmeddelande om utredning av regler för cyklister.

(Innehåller det fantastiska citatet av dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson: ” Cykeln är ett fantastiskt sätt att färdas på och jag vill att fler ska känna sig sugen på att cykla.”)

Lämna ett svar