Göteborg vassare än Stockholm

Göteborg, Avenyn

Göteborg upprättar sedan 2007 bokslut för cykelåret. Det senaste är följaktligen för 2009 och finns här (pdf). Bokslutet sammanfattar det som gjorts för cykling under året och redovisar hur den har förändrats. Exempelvis kan man läsa att tio procent av alla resor som görs i Göteborg sker per cykel. Ungefär hälften av dessa är pendling mellan hem och arbete och invånarna tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad.

Jag har skummat bokslutet och ser att det görs en hel del gott för att öka cyklingen och underlätta för dem som redan cyklar. Inte bara när det gäller infrastruktur, utan även arbete i form av kampanjer i massmedia.

Stadens politiker har tydligen gjort studiebesök i såväl Köpenhamn som Amsterdam och tagit med sig värdefulla insikter därifrån.

Att göra ett bokslut är ett bra sätt att reflektera över vad man verkligen gjort och vilka brister och svaga områden som kräver mer arbete. Det är också ett bra underlag för andra att inspireras av.

Stockholm har såvitt jag vet inget liknande. För att ändå framhålla att huvudstaden inte är helt passiva när det gäller cykelfrämjande arbete vill jag lyfta fram den undersökning som gjordes 2009, där 17 pendlarcyklister filmade sina resor och följdes via GPS under en period. Resultatet blev rapporten Cykel framkomlighetsrapport (taffligt namn, men ambitiöst innehåll).

För övrigt noterar jag att Göteborgs cykelreseplanerare på webben tar hänsyn till höjdskillnader i den föreslagna resan, eller redovisar dem åtminstone. Till skillnad från Stockholms motsvarighet.

Lämna ett svar