Hjälm skyddar visst!

cykelhjälmDet är med viss lättnad jag skummar resultaten av de 16 rapporter kring nyttan med cykelhjälm, som visar att de har en allt annat än marginell skyddande och definitivt ingen skadlig effekt. Det är något som annars hävdas av bland annat danske, välformulerade cykelambassadören Mikael Colville-Andersen. Också Europeiska Cykelförbundet (ECF) håller sig till den linjen.

De 16 rapporterna som presenteras av forskningscentret Harborview Injury Prevention and Research Center är knappast pinfärska och utgör tydligen i sig inget vetenskapligt bevis för att hjälm verkligen gör nytta. Underlagen är tydligen för tunna och antalet rapporter för få om jag har förstått saken rätt.

Men rapporterna är trots allt resultat av studier, huvudsakligen av verkliga fall. Man har alltså tittat på skador hos förolyckade cyklister och ställt dem i relation till hur många som har haft hjälm respektive inte.

Sajten Commute by bike gjorde mig uppmärksam på detta och Josh King har skrivit ett utmärkt inlägg i frågan. Om han har rätt eller inte får naturligtvis var och en försöka avgöra.

Josh King har för övrigt också skrivet in rätt skruvad lista över hur du bör bete dig på cykel i trafiken. Han föreslår bland annat att du ska strunta i trafikregler.

Tidigare inlägg i ämnet

Är cykelhjälm en bluff?
”Hjälm ökar risken för hjärnskador”

6 kommentarer

Lägg till din →

Det stämmer att fall-kontrollstudier brukar visa att hjälmar hjälper. De sexton studier i översikten du nämner är fall-kontrollstudier. I såna studier visar man att cyklister som kommer till sjukhuset med hjälm har färre huvudskador än cyklister utan.

Men det finns en annan typ av studie, tidsserier, som visar att när andelen cyklister med hjälm ökar, så minskar inte andelen huvudskador. Se wikipedia.

Många förklaringar har framförts till varför de två typerna av studie ger olika resultat. Den enklaste förklaringen tycker jag är att man i fall-kontrollstudierna missat att kontrollera för alkohol. De två fall-kontrollstudier som gjort det fann dels att nyktra cyklister är mycket mer benägna att bära hjälm, dels att alkohol har en starkare korrelation med huvudskador än vad hjälmar har. Det är logiskt att anta att nyktra cyklister skyddar huvudet reflexmässigt. Se källhänvisningar på min blogg:

Nyktra cyklister får färre huvudskador?

Detta gäller förstås inte barn som sällan dricker alkohol.

Ett intressant område tvivelsutan. Såna där fallstudier utförda på skadade som tar sig till sjukhus missar ju för övrigt alla andra. De som fallit och slagit i sitt månne hjälmförsedda huvud utan att ha behövt uppsöka sjukhus.

Å andra sidan talar ju som du påpekar tidsserie-studierna för att hjälm är verkningslösa.

Nå, ur ett personligt perspektiv spelar hjälmfrågan ingen roll. Man bär hjälm om man vill. Men ur ett samhällsperspektiv vore det förstås önskvärt med obestridliga fakta som visar huruvida en hjälm skyddar, i så fall i vilken grad och vad den skyddar mot. Innan man har det kan man rimligen inte propagera för eller mot hjälmanvändning.

Det som gör debatten riktigt intressant är inställningen från ”motståndarsidan” att hjälmar är verkningslösa eftersom det inte finns tillräckligt många studier som sammantaget visar motsatsen, som jag tror Josh King påpekar. Själv har jag slagit huvudet i asfalten/isen två gånger och var glad att jag hade hjälm. Utan att ha gjort någon vetenskaplig studie att luta mig på vågar jag hävda att det hade varit betydligt mer smärtsamt utan hjälm. Fast det är ju inte säkert att jag hade blivit skadad.

Lämna ett svar