Ikea skänker skräpcykel till anställda

Ikea USA:s gratiscykel till anställda

De bryr sig om hälsa och miljö. Därför skänker de en cykel till alla anställda.

Det är Ikea i USA som söker uppmärksamhet på det här sättet. Det låter bra. En cykel som julbonus till alla 12 400 anställda. Men det är en skräpcykel. Bortsett från att kvaliteten lär resultera i många svårdomar och tämligen snar förvandling från cykelliknande konstruktion till metallavfall, så är det en synnerligen opraktisk cykel. Stänkskärmar saknas, liksom pakethållare.

Så hälsan hos de anställda lär knappast bli bättre av tilltaget. Miljön lär knappast heller vinna på att 12 400 cyklar av låg kvalitet och som ingen eller få har efterfrågat, sprids över USA.

Det är såvitt jag kan se inget annat än ett sliskigt pr-trick som med all säkerhet når framgång.

Jag såg nyheten på Atlanta Business Chronicle.

Lämna ett svar