I Houten är cyklisten kung

Har du någonsin varit i Houten, Nederländerna? Om du kör bil är chansen kanske inte så stor. Houten är nämligen en väldigt besvärlig stad att ta sig runt i. Åtminstone om man kör bil. Om du däremot cyklar blir situationen en annan. Staden är nämligen planerad utifrån cykeln som transportmedel.

Bilar släpps givetvis in i staden, men gatorna är smala och hastighetsbegränsningen 30 km/h. Två bilar kan inte mötas utan att den ena går åt sidan på den halvmeter breda ”vägrenen”. När en bilist ska ta sig till en annan del av staden måste han eller hon ge sig ut på den omslutande ringleden.

Breda cykelvägar löper in mot centrum där tågstationen ligger. Där de smala gatorna som rymmer både bil- och cykeltrafik korsas av en sådan ”cykelhighway” har cyklar på den företräde. För övrigt har cyklar alltid företräde framför motorfordon i staden.

Den här infrastrukturen har inte skapats i efterhand. Staden byggdes upp från grunden utifrån tanken att cykeln skulle dominera transporterna innanför ringleden. Därför går det knappast att kopiera konceptet rakt av i andra, redan uppbyggda städer. Men nog går det att inspireras av stadsplaneringen och föra in delar av deras tänk även på andra håll. Staden har också följaktligen besökts tämligen flitigt av representanter för andra städer världen över, däribland Stockholm.

Läs mer

2 kommentarer

Lägg till din →

Lämna ett svar