Nya Slussen föreslås bli cykelparadis

Slussen, Stockholm

Slussen ska som bekant byggas om till 2020. Det behövs inte bara för att hela konstruktionen håller på att vittra sönder och sjunka, utan också för att trafiken inte fungerar särskilt bra i området.

Enligt skrivningar i planförslaget för området har biltrafiken genom Slussen-området minskat efter införandet av trängselskatter. Mängden 2009 är 20 procent lägre än 2001. Det minskade behovet av utrymme för bilar som den här minskningen medför ska enligt förslaget komma gång- och cykeltrafiken till godo.

Flera broar ska binda samman Södermalm och Gamla Stan. Två broar ska gå mellan Stadsgårdsleden och Skeppsbron, på var sida om bilbron.

De här broarna kommer då och då att öppnas för slussning, men tanken är att bara en cykelbro i taget ska öppnas. Hur som helst blir det en nedsättning i framkomligheten, som det står i förslaget där det samtidigt noteras att ”åtgärder bör övervägas för att minska den framkomlighetsnedsättning som slussning innebär”.

Det föreslås också en cykelbro som löper parallellt med tunnelbanebron och alltså binder samman Götgatan/Hornsgatan, intill Södermalms torg, med Munbron bort mot Tegelbacken. Ytterligare en bro ska binda samman området vid Södermalmstorg med Gamla stan.

Cyklar föreslås också få rätt att svänga höger i några större korsningar i området – oavsett vilken färg trafikljusen råkar ha för stunden.

Dessutom föreslås ett garage där vi cyklister ska kunna parkera våra cyklar över natten och också få cykelservice utförd. Jag förstår inte riktigt varför man ska parkera cykeln i ett sådant garage över natten. Och i mina öron låter det snarast som en åtgärd för att skapa prutmån på förslaget.

Nå, förslaget ger sammantaget intrycket att planerarna tar cykeln på allvar.  Men det är förvisso ännu bara just ett förslag. Den slutgiltiga planen fastställs senare i år.

Vad tror du? Kan Slussen bli ett paradis för cyklister?

Läs mer

1 kommentar

Lägg till din →

Lämna ett svar