Sluta se cykeln som ett säkerhetsproblem!

Fotgängare och bil

Igår publicerade DN en artikel om att fotgängare lever farligt i trafiken, och att manliga bilförare utgör den största faran för dem. Det är en informativ artikel som bekräftar det många påstår, nämligen just att män är farligare än kvinnor bakom ratten. Av 16 nedmejade fotgängare var manliga bilförare (eller åtminstone människor av manskön) orsaken i 15 fall. Illa.

Men jag noterar att problematiseringen i artikeln utgår från bilförarens beteende. Inte fotgängarens. Om artikeln hade handlat om olyckor där cyklister blir påkörda av bilar hade med största sannolikhet en större del av innehållet handlat om hur cyklister beter sig, om vikten av att bära hjälm och av att bära kläder och reflexer så att man syns.

Hur jag vet det? Det gör jag förstås inte. Men med ledning av fall som det där en cyklist blev påkörd av en bilist och dessutom bötfälld för att han utnyttjade bilvägen (där cykling var tillåten), är slutsatsen inte alldeles orimlig. Under 90-talet publicerade Dagens Nyheter 315 artiklar om cykling. Samtliga utom en handlade om säkerhet i samband med cykling*.

Cyklister ses uppenbarligen fortfarande som ett säkerhetsproblem, en syn som växte fram redan under 50- och 60-talen när bilen ”skulle fram”.

Är det inte dags att vi ändrar på det? Massmedia, politiker, du och jag?

Cykeln är inget säkerhetsproblem. Cykeln är en unik möjlighet till effektiv och på alla sätt gynnsam persontransport i och kring våra städer.

Motorjournalisten Jaques Wallner, redaktör på DN Motor skriver för övrigt i en krönika i samband med nämnda artikel om faran med att gå. Han konstaterar att av alla färdsätt han använder; bilkörning i allehanda miljöer och farter, motorcykel på motsvarande sätt och cykling, så är gång det farligaste sättet att ta sig fram. Åtminstone i Stockholm, där han promenerar minst en timme varje dag.

* Källa: ”Cykeln i transportsystemet  – utvecklingsmöjligheter” av Krister Spolander

Läs mer

1 kommentar

Lägg till din →

Lämna ett svar