Trängseln på vägarna hindrar befolkningsökning

Olle Zetterberg, Stockholm Business Region
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

I en artikel i DN den 15 januari konstaterar Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region, att trängseln på vägarna kan dämpa befolkningstillväxten i Stockholm Det behövs fler vägar och fler tågförbindelser inom länet för att staden ska kunna hantera den allt större folkmängden, påpekar han.

Jag skulle givetvis vilja tillägga att det behövs en rejält förändrad infrastruktur för cykling inklusive bättre möjligheter att ta med sig cykeln på tåg inom regionen (för all del inom hela Sverige). Men det nämns inte av Olle Zetterberg. Det nämns inte ens i en bisats i artikeln.

(Sen är det en annan fråga om en ständig ökning av antalet invånare är önskvärt. Men det kommer att ske utan att det går att göra särskilt mycket åt om människor ska få behålla sin frihet att välja själva. Och då måste staden agera utifrån det.)

Cykeln finns sällan som alternativ när det talas om människors behov av transport och stadens möjligheter att tillgodose dem. Nå, visst förekommer det, som när Stockholm stad säger att de gärna vill se en utökning av antalet lånecyklar – även kända som Alvedon-cyklar på grund av reklamen på hojarna.

Men det är en piss i Mississippi, om än en värdefull sådan. Att cykelfrågan inte får mer plats i diskussioner om hur folk ska kunna transportera sig till och inom staden förvånar mig inte. Men jag väntar på den dag då det går att läsa i tidningen att Stockholm behöver förändra infrastrukturen så att cyklar får en självklar plats bredvid bilar, tåg, bussar. För den dagen kommer, var så säker.

Lämna ett svar