Bara folket kan riva bilsamhället

Forskaren Jonas Åkerman hävdar i en avhandling att bilåkandet måste minska kraftigt och ersättas av bland annat cyklar och kollektivtrafik. Det innebär långt mer än en justering av våra städer, våra liv. Det innebär en grundläggande förändring. En förändring som måste börja hos folket.

________

Jag vet inte. Men jag får en obehaglig känsla av att folk är dumma. Idioter. Fast det verkar alldeles orimligt med tanke på allt gott och klyftigt folk åstadkommer. Kanske är de bara nervösa, kissnödiga, ångestfyllda, själsligt åtstramade.

Eller rentav frånkopplade från sig själva. Inkopplade i något större. Med ytterst små möjligheter att tänka själva, att resa sig och se sig själva. I så fall är jag en av dessa kalla robotar utan egen vilja och utan egna tankar. Men då har jag i alla fall insett att jag är det och försöker kränga mig ut ur mitt kvävande 19-tumsrack.

Kanske befinner vi oss alla där, i kampen om vår egen själ.

Jag målar ingen dystopi. Jag läser böcker om tider som varit. Under efterkrigstiden gick vi med på att förvandla staden till bilstad. Från människostad till bilstad. Jag behöver inte gå in närmare på vilka konsekvenser det har fått.  (Ledtrådar: buller, smutsig luft, minimal plats för människor, ohälsa, stress, aggressioner, höga kostnader.)

Och när vi nu väl är inne i bilsamhället tror vi att lösningen på problemen det medför är elbilar. Att det alltså går att ersätta bilar med bilar för att lösa problemen som bilar för med sig. Visserligen minskar (de lokala) utsläppen med elbilar, men alla de övriga problemen berörs inte. Möjligen bullerproblemet.

Dessutom har jag länge anat att elbilar inte är särskilt hållbara ur ett miljöperspektiv. El är också energi som måste produceras. Bilarna måste byggas och utrustas med kraftfulla batterier som såvitt jag vet kräver metaller som bryts ur marken. Och det måste produceras en väldig massa elbilar för att möjliggöra en övergång från bilar som använder de närmast antika konstruktionerna Ottomotorn och dieselmotorn.

Jag har bara aningar om miljöbilars påverkan. Men i alla redogörelser för hur elbilens miljökonsekvenser ser jag nästan uteslutande referenser till energin som går åt vid själva körningen. Helheten saknas. Näsan är inte särskilt lång och tanken får aldrig sträcka sig förbi nästippen.

Frågan är hur folket ska förstå att bilsamhället måste vridas om drastiskt. Det saknas knappast information för att komma till den insikten. Dagens Nyheter skriver om trafikforskaren Jonas Åkerman som snart lägger  fram en doktorsavhandling där han hävdar att bilanvändningen måste minska med 30 procent, även om vi går över till en betydande andel elbilar.

Avhandlingen berör bara utsläpp från transporter, inte övrig påverkan på samhället och människor. Jonas Åkerman hävdar att samhällets totala utsläpp måste minska med uppåt 90 procent om vi ska klara de uppsatta målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader.

– Och det håller inte att satsa på alla transportslag och samtidigt nå klimatmålen. Det krävs i stället en konsekvent prioritering av cykeltransporter, kollektivtrafik och it-lösningar, säger han till Dagens Nyheter.

Jag ser fram emot hans avhandling. Att den överhuvudtaget görs är en framgång. Men jag är inte säker på att den kommer att ge tillräckliga resultat tillräckligt snabbt. Jag hoppas att jag blir överbevisad. Av mig själv och andra.

Min lampa är riktad mot mig själv, även om jag försöker se till att lite ljus också träffar min omgivning. För om inte jag kan ändra min livsstil förväntar jag mig inte att någon annan kan det heller. Vi är alla lika.

2 kommentarer

Lägg till din →

Keine Einrichtungsideen – aber der nächste Einzug in ein neues Haus steht bevor?
Welche Lebensart Du auch immer aussuchst, Du solltest Dich im neuen Eigenheim wohlfühlen ebenso wie Deinen eindeutigen Einrichtungsstil in die Praxis umsetzen. Somit nimm Dir vor einem
Umzug genügend Zeit sowie lasse Dich motivieren und finde zeitig brauchbare Einrichtungsideen.

Lämna ett svar