Cykelplaneraren: ”Vi ligger ljusår efter”

Stockholms stadshus

Krister Isaksson är Stockholms cykelplanerare. Han har sannerligen inget lätt jobb. Som forskaren Till Koglin berättade för Cycleville STHLM i en intervju tidigare finns det egentligen inget utrymme för cyklar i Stockholm. Och det är svårare att dracykelvägar än i exempelvis Köpenhamn, delvis på grund av Gamla Stan och topografin.

Dessutom arbetar han i motvind när anslagen till cykelåtgärder minskar kraftigt. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet satsade staden efter 2006, då Cykelplan 2006 antogs, cirka 120 miljoner kronor per år på nya och förbättrade cykelbanor. 2009 hade summan sjunkit till 18,5 miljoner och minskningen har fortsatt sen dess.

Problemet hos Stockholms stad när det gäller cykelplanering  tycks alltså inte vara Krister Isaksson. Han har bland mycket annat besökt ett trettiotal städer i Europa för att lära sig och få idéer till hur man skulle kunna bereda mer plats för cykeln i Stockholm.

Vilka städer har du besökt?
– Främst är det städer i Holland, Danmark och Tyskland som vi har besökt, förutom svenska städer så som Linköping, Malmö, Lund, Örebro, Uppsala, Västerås, Göteborg). I Holland  har jag varit ett flertal gånger och då städerna Amsterdam, Utrecht, Leiden, Houten, Groningen, Appeldorn.

– I Danmark har jag varit så många gånger att jag tappat räkningen…  Främst har det handlat om städerna Köpenhamn, Odense och Århus. I Tyskland är det städerna Münster, Freiburg och München jag besökt, cyklat i o träffat planerare i. Andra städer som kanske inte framstår som typiska cykelstäder som jag genomfört studiebesök i är Paris, London, Berlin, Barcelona, Bordeaux.

Vilka är dina slutsatser av det du sett och lärt dig?
– Jag kan ju konstatera att vi ligger ljusår efter de typiska cykelstäderna i Holland, Tyskland och Danmark, både vad gäller den fysiska miljön men kanske än mer på det mentala planet. Cykeln har en självklar och framträdande roll i trafiksystemet i dessa länder/städer, hos såväl planerare, politiker som allmänheten.

– Man har ju också haft det synsättet många decennier till skillnad mot oss så det kanske inte är så konstigt att vi ligger efter. Man gör också tydliga prioriteringar mellan de olika trafikslagen och där gång-, cykel- och kollektivtrafiken bereds utrymmen på bekostnad av biltrafiken.

3 kommentarer

Lägg till din →

Lämna ett svar