Nacka och Värmdö tar krafttag för cykling

Nacka och Värmdö kommuner vill minska bilberoendet genom en satsning på cykelvägnätet, i ett projekt tillsammans med Trafikverket.

@cykelfeber kablade ut den perfekta söndagstweeten. Nämligen en länk som avslöjar att Nacka och Värmdö kommuner tillsammans med Trafikverket ska utreda hur man ska kunna skapa bättre förutsättningar för cykelresor inom kommunerna och till och från Stockholm. Den 21 februari får folket bidra med synpunkter, förslag och önskemål under ett möte i Gustavsberg. (och förvisso via mejl etcetera de följande tre veckorna.

Utdraget ur projektbeskrivningen:

”Trafikverket utreder tillsammans med Nacka och Värmdö kommun behov och förutsättningar för cykeltrafik i en förstudie. Utgångspunkten är att göra det möjligt att kunna cykla trafiksäkert till arbetet, skolan, fritidsaktivteterna och andra viktiga målpunkter. Därför måste dessa målpunkter bindas samman med ett cykelvägnät.”

”…ge möjlighet till ett minskat bilberoende.”

I like. Hoppas andra kommuner som ännu inte gjort detta också like. Och härmar. Härma är för övrigt bra, kommuner! Tänk på hur barn lär sig.

Länkar:

Lämna ett svar