Skattefri cykel från jobbet?

I början av januari publicerades en artikel på Newsmill där författaren, Jan Kallberg, propagerade för att företag skulle få skänka cyklar till sina anställda, utan att de skulle förmånsbeskattas för det.

Hans motiv var att fler i så fall skulle börja cykla och de anställdas hälsa öka. Vilket skulle vara till gagn för arbetsgivaren och svenskt näringsliv i stort. Han nämnde förvisso ingenting om effekterna för livet i staden.

Men är det en bra idé. Eller är det ett stickspår som inte skulle leda någon vart för cyklingen? Have your say!

2 kommentarer

Lägg till din →

Jag tror att andra åtgärder är effektivare för att öka cyklingen. Själva kostnaden är ju sällan ett problem med en cykel: Min cykel kostade 4500 kronor begagnad och betalar sig själv på under ett år i uteblivna kollektivtrafikskostnader. Jag har ju dessutom redan en cykel och vill inte ha en till från företaget.

För företagens del tycker jag cykelgarage och bra duschar och omklädningsrum är viktigare. För stadens del är cykelbanor och cykelparkeringar viktigast av allt.

Lämna ett svar