Transportstyrelsen: bilen måste få minskad betydelse

Bränslesnålare och renare bilar i all ära. Men det räcker inte. Det säger Transportstyrelsen i ett pressmeddelande kring mängden koldioxid som trafiken genererar.

Visserligen har mängden från nyregistrerade bilar under 2010 minskat mer än någonsin, med nästan 13 procent. Men samtidigt har trafikmängden ökat. På 20 år handlar det om en tioprocentig ökning och just nu pekar inget på någon nämnvärd förändring av trenden. Den ökningen handlar för övrigt bara om direkta utsläpp när fordonen körs. Om tillverkning och distribution av bränslet räknas in blir siffran 14 procent.

Personbilar står för hälften av ökningen.

I bästa fall kan effektivare motorer och alternativa bränslen leda till att utsläppsnivåerna stabiliseras. Men det räcker inte för en minskning. Slutsatsen är uppenbar. Ur pressmeddelandet:

Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart.

Länk till Transportstyrelsens rapport.

4 kommentarer

Lägg till din →

En statlig myndighet som tar forskningen på allvar! Det här är så vackert att det får mig att gråta nästan. Stackars Andreas Carlgren.

Heja Transportstyrelsen och heja Henrik! Sprid ordet: cykling måste tas på större allvar i planeringen!

Jag tror inte man kan ge allt åt alla. Ska cyklingen ta marknadsandelar måste man sluta bygga ut biltrafiken och styra över satsningarna till cykel, gång och kollektivtrafik.

Lämna ett svar