”Små projekt som lyfter fram cykling är också viktiga”

Ingrid Evenstad Dahl
Ingrid Evenstad Dahl studerar arkitektur och har skapat ett centrum för cyklister i Norra Djurgårdsstaden. Åtminstone i idévärlden.

Hon upptäckte den gamla tjärfabriken intill Ropsten. Såg på planen för Norra Djurgårdsstaden att den skulle rivas. Hon suckade, kan man tänka. Och återvända till sitt projekt på KTH där hon studerar arkitektur.

Nu visste Ingrid Evenstad Dahl vad hon skulle skapa. Även om den inte skulle bli verklighet kanske idén skulle kunna inspirera till något liknande någon annanstans, någon annan gång.

Tjärfabriken, Ropsten
Den här byggnaden skulle Ingrid Evenstad Dahl helst se som en mötesplats för cyklar. Stockholms ska riva den.

Ingrid Evenstad Dahl hade kommit att tänka på sin cyklande och kaffedrickande pojkvän. Den gamla tjärfabriken skulle kunna bli ett ställe för honom och för alla andra cyklister och cyklande.

– Att träffas över en kopp kaffe och en kanelbulle är något som tycks förena alla cyklister oavsett om de sitter på en racer i tajta lycrakläder eller om det är mormorn som håller på att lära sitt barnbarn att cykla, skriver hon i presentationen av projektet.

Så sant. Men hon tänkte längre än så. Hon såg framför sig ett ställe där man kan meka med sin cykel eller få den reparerad eller justerad. Hon såg möjligheten att köra film, kanske från Tour de France eller någon annan cykelfilm. Byggnaden skulle också rymma omklädningsrum och duschar.

– Att ha tillgång till en verkstad är nog något många som bor i små lägenheter i närheten skulle uppskatta.

Således, den gamla byggnaden skulle kunna rymma ett kafé, en verkstad och möjlighet till filmvisning för cyklister – de som cyklar. Men nu blir det inte så. Kåken ska rivas och ersättas av ett bostadskvarter. Eller kontor.

– I planen för Norra Djurgårdsstaden pratas det mycket om hur lätt det ska vara för cyklister i området. Att skapa något konkret som min idé är skulle vara ett sätt att nå det målet. För att Stockholm verkligen ska bli en cykelstad krävs många åtgärder på stadsplaneringsnivå, men små projekt som främjar och lyfter fram cykling är också viktigt för att öka intresset och medvetenheten, skriver hon.

Tjärfabriken som mötesplats för cyklande.
Tjärfabriken som mötesplats för cyklande. Av Ingrid Evenstad Dahl.

Länk till presentationen av projektet

Lämna ett svar