Cykelfrämjandet svarar om nyttan

I ett tidigare inlägg ställde jag, månne med något utmanande formuleringar, frågan om vilken nytta Cykelfrämjandet gör. Den har legat i mitt huvud en längre tid eftersom jag inte ser särskilt mycket aktivitet från dem, och det jag ser till stor del handlar om arrangemang för de redan frälsta, så att säga.

Jag vill samtidigt säga att jag på intet sätt är emot dem. Jag är med alla som arbetar för ökad cykling. Men jag drar mig inte för att utmana andra cykelfrämjare för att hålla grytan kokande.

Christoffer Carstens från Cykelfrämjandets stockholmskrets har svarat på min fråga. Läs svaret nedan.

Frågan du lyfter är relevant och har väl många svar; här är kanske några:

Det första svaret är att du har rätt – Cykelfrämjandet har under ett antal år inte varit särskilt drivande i cykelpolitiska frågor. Detta är dock något som har uppmärksammats av föreningen och det pågår ett arbete att utveckla detta och bli bättre. Hade du bemödat dig att gräva lite djupare i hemsidan (som förvisso är oorganiserad, ny är på väg), på facebook eller i pressen så hade du hittat en del resultat av detta arbete; demonstrationer, flash-mobs i Almedalen, möten med politiker, TV-intervjuer, valdebatter, remissvar, tidningsklipp etc. Du hade också hittat Kommunvelometern, en ganska ambitiös granskning och rankning av kommuners arbete med cykelfrågor. Den fick också bra genomslag i media, speciellt utanför Stockholm.

Det andra svaret handlar om vad du menar med nytta. Varför skulle inte cykelturism och organiserade turer också verka främjande för cyklism? Jag ser inget motsatsförhållande så länge (som du också skriver) det inte stannar där och reducerar cykling till enbart det. Det är dock inget CF strävar efter. Varför skulle inte en cykeltur kunna leda till vardagscyklism? Du skriver ju själv i om personer som började cykla som träning enbart, vad är skillnaden? Vidare kan man ju fråga sig vad du menar med nytta? Jag tror absolut att de som deltar i aktiviteterna tycker att de är nyttiga och bra.

Det tredje svaret kopplar till Peters kommentar [i inlägget med där frågan ställdes] som jag finner en smula bisarr. CF är en ideell förening och helt och hållet medlemsdriven. Det betyder att verksamheten i stort styrs av de aktiva medlemmarna. Dagens verksamhet är alltså (tyvärr?) ett resultat av de aktiva medlemmarnas intresse. Vill man ändra det (speciellt som medlem) får man nog vara beredd att göra en del själv också. Som sagt håller ett aktivare arbete på att ta form och engagerade medlemmar finns men självklart behövs det fler. Däremot är jag övertygad om att det går åt rätt håll.

Slutligen skulle jag bara vilja säga att jag tror att cykelpåverkare och företrädare för cyklister och andra oskyddade trafikanter måste samarbeta för att få genomslag. Grupperna är redan såpass marginaliserade att det tjänar föga att polemisera internt. Än mindre att ställa grupperna mot varandra.

Christoffer Carstens
CF Storstockholmskretsen

7 kommentarer

Lägg till din →

Jag håller med om att olika typer av cykelfrämjande forum/föreningar måste gå enade. Däremot finns det ingen anledning till att utebli med viss kritik. Cykelfrämjandet är ju en förening som många känner till och är därför viktig. Jag är själv medlem och jag upplever inte att man är speciellt utåtriktad när det gäller att ta till vara på medlemmars engagemang. Cykelfrämjandet är bra men skulle kunna vara så mycket mer ”levande” än det är idag.

Det är klart du har rätt, kritik kan många gånger vara bra. Och som du ser i svaret ger jag ju Henrik rätt också i sina frågor, ialla fall till viss del. Cykelfrämjandet har inte varit drivande, snarare reaktiva inom politiska och planeringsmässiga frågor. Dessutom har man inte lyckats särskilt väl att kommunicera det som faktiskt gjorts. Det faktum att många känner till Cykelfrämjandet är ju både positivt och negativt. Det ger ju genomslag och legitimitet men också förväntningar som kanske inte motsvaras av verksamheten de facto. De flesta blir ju väldigt förvånade när de upptäcker vad CF gör mest (cykelturer). Många tror att det är en motsvarighet till Motormännen snarare, vilket ju vore fint men de ekonomiska resurserna är tyvärr väsensskilda. Å andra sidan, återigen, namnet ger ju en del försprång.

Vad jag ville trycka på i min sista kommentar är att man som cyklistorganisation eller förespråkare måste se större perspektiv. Ofta tycker jag att cykelförespråkare lätt hamnar i demagogi och envist stampar på cykelfrågor enkom och gärna bråkar organisationer emellan. Jag tror det är olyckligt att, som inte är alltför ovanligt, cyklister klagar offentligt på gångtrafikanter, stadsomvandlingprojekt som faktiskt strävar efter att bryta bilhegemonin, osv. Det är inte ovanligt att se kommentarer och utspel som bär stora mått av ”jag ska fram”-attityd, vilket ju precis är vad cykelskeptiker vill höra. Vi måste lyfta oss över det och vara en positiv kraft. Jag tror på cykelns förmåga att vara en viktig del i stadsomvandling och hjälpa till att skapa livskvalitet i urbana miljöer. Det är ett fantastiskt transportmedel men inte bara, det är en del av något större.

Christoffer skrev:
”Jag tror det är olyckligt att, som inte är alltför ovanligt, cyklister klagar offentligt på gångtrafikanter, stadsomvandlingprojekt som faktiskt strävar efter att bryta bilhegemonin, osv.”

”Vi måste lyfta oss över det och vara en positiv kraft.”

Spot on! Sprid detta! En av mina käpphästar är just att vi alla är en del av en helhet. Alla är människor, alla har sina uppfattningar och prioriteringar. Därför kommer vi ingen vart genom att dela upp oss i grupper.

Vi kan bara utveckla samhället tillsammans, bilister, cyklister, gångtrafikanter, kollektivåkare, gamla, unga – eftersom det är vi som utgör samhället.

Utmaningen för cykelförespråkare är förstås att förmå alla att av egen vilja arbeta för att bryta bilsamhället som det ser ut idag – eller att åtminstone inte motarbeta den utvecklingen.

En förutsättning för att komma dit är att få omgivningen att uppfatta ”vår” (oj, nu grupperade jag) riktning som positiv för alla.

Som jag skrivit tidigare: gränsen mellan cykeltaliban och cykellobbyist (nä, det är inget bra ord … förslag på annat?) är hårfin.

hej

jag tror att cykling skulle öka om det fanns en gemensam webb sida som visar vad som händer i min kommun och min väg till jobbet (vilka hinder, dåligt underhåll, gropar mm.).

-cyklister i samma kommun skulle kunna se att andra har sett problem, och samtidigt se att andra kommuner jobba för cykelfrämjandet, och därigenom kunna visa för sin kommun att andra kommuner jobbar på frågor som de inte gör. Det leder till ökad konkurrens

/Magnus Nygård

Det här är något vi börjat prata om i Stockholm. Man skulle kunna göra det ganska enkelt via taggning i Google maps eller ngt liknande.

ja det är en väldigt bra ide.

jag har tänkt på det du sa och att det blir lättare att argumentera med staten om varför de ska bygga ut cykeltrafiken om jag kan ha bra argument vilket jag får när jag har bilder på problemet med kommentarer från flera människor.

/ Magnus

Lämna ett svar