En cykelbana gör ingen infrastruktur

Finns någon infrastruktur för cyklister i Stockholm? Egentligen? Det ser ut så, med cykelfält och cykelvägar som till och med ibland är skyltade. Men många av Cycleville STHLM:s ambassadörer ger en bild som antyder att det kanske faktiskt inte stämmer. Att det inte finns någon infrastruktur för cyklar. Ordet struktur beskriver ju något som hänger ihop och bildar en helhet. Och det är inte en sådan bild ambassadörerna målar upp när de beskriver infrastrukturen – eller vad vi ska kalla den.

När Cycleville STHLM träffade Stockholm stads cykelplanerare Krister Isaksson pratade han bland annat om infrastrukturen. Och det råder ingen tvekan om att han inte heller är nöjd med den. Fast han vill inte heller dissa den fullständigt.

Krister IsakssonKrister, vad tycker du om infrastrukturen idag?
– Det största problemet är att det inte hänger ihop. Det är som att du åker tunnelbana och när du kommer fram till Slussen säger föraren att nu slutar spåren, så nu får ni gå vill T-centralen där spåren fortsätter.

– Det har bland annat att göra med att infrastrukturen har byggts under lång tid. Vissa sträckor är uppåt 40 år gamla och på den tiden var synen på cykeln att det var rekreation, lek och ”pluttigt och mysigt”.

– Det fanns inte i deras tankevärld att man som cyklist skulle behöva köra i full fart från Skärholmen rätt in i stan exempelvis till jobbet.

Vad är bra med den?
– Det är ju en avsevärd skillnad jämfört med för tio år sen. En stor del av huvudgatorna i Stockholms innerstad har någon form av cykellösning. Den är naturligtvis inte optimal, den har sina brister. Men de finns där. Och det är en stor skillnad mot tidigare.

– För tio år sedan var det en strid på kniven för att över huvudtaget få dit något. Och nu pratas det om att det som finns är för dåligt.

– Uppdraget  i den nya cykelplanen är att det måste göras bättre. Framkomligheten måste förbättras, kapaciteten ökas. Tänk på att för bara fyra år sen, efter förra valet, skulle vi ta bort cykelfälten. Men sen blev det inte så och nu ska vi alltså arbeta med att förbättra dem.

Räcker det att bygga infrastruktur för att få fler att cykla?
– Det är hur som helst en aboslut förutsättning. Men sen skadar det ju inte att begränsa möjligheten att använda bilen, som man har gjort i bland annat Köpenhamn. Det accelerar cykelanvändandet.

– Men man kan aldrig bortse från att förhållandena för cykling måste vara acceptabla. Är de inte det kommer folk inte att börja cykla. Och vi kan inte heller driva kampanjer för ökad cykling så länge infrastrukturen inte är åtminstone hygglig, vilket jag faktiskt tycker att den börjar bli.

Hur tror du att man får fler att cykla när väl infrastrukturen fungerar?
– Det finns en stor palett av verktyg för det, verktyg som vi inom Stockholms stad inte alltid råder över. Det kan ju exempelvis skapas incitament på riksnivå genom att arbetsgivare får göra avdrag för cyklar som de köper till personalen, ungefär som modellen med personal-pc.

– Man kan också tänka sig lagkrav på att fastighetsägare måste tillhandahålla cykelparkeringar etcetera.

_____________

LÄS MER

Cykelfält är säkrare än cykelbanor

sdf

4 kommentarer

Lägg till din →

Jag håller inte helt med om att infrastrukturen inte hänger ihop. Problemet är bilarna – de är för många och för snabba. Jag gillar cykelbanor men ibland tycker jag det vore bättre om man dämpade biltrafiken istället. Att cykla på en fartsäkrad gata med fartgupp och max 30 kan ibland vara bättre än en dålig cykelbana.

Jag tror inte vi bör sträva efter att hitta sätt att komma runt dåliga cykelbanor. Jag tror också att det i praktiken alltid är bättre att separera olika trafikslag – även gång och cykel. För övrigt är fartgupp rejält avtändande när man kommer med en lastad cykel i 25-30 km/h.

Och det är ett faktum, infrastrukturen för cyklar hänger inte ihop i Storstockholm. Tyvärr.

Lämna ett svar