EU: Oljebilar ska bort ut städerna

EU arbetar för att sänka CO2-utsläpp och minska trängseln i städerna. Men cykeln nämns inte alls i deras strategier och mål.

_____

Goda nyheter: EU vill få bort alla oljedrivna bilar från europeiska städer fram till år 2050. Antalet ska halveras fram till 2030.

Dåliga nyheter: EU antyder inte ens att cykeln ska ha någon roll i den transportlösning som måste ersätta den bilbaserade. Faktum är att man inte ens tänker ändra på den grundläggande strukturen där bilen spelar en central roll. De vill ersätta alla oljedrivna bilar med förvisso en mindre mängd elbilar eller bilar som går på annat miljömässigt hållbart bränsle. (Som om el automatiskt skulle vara miljömässigt hållbart.)

EU vill också verka för ett högre nyttjande av tåg och vattenleder.

Allt detta är givetvis bra. Men cykeln? Den nämns inte med ett ord på kommissionens webbsida för Framtidens transport. Inte heller i det whitepaper som beskriver syften, mål och medel . Inte ens med någon formulering som skulle kunna tolkas som att cykeln skulle vara en del i den framtida transportlösningen.

Nu är jag inte orolig för cykelns framtid. Den kommer att bli ett allt vanligare transportmedel för allt fler och EU kommer förmodligen inte ens att se det. De kommer att fortsätta stötta bilindustrin och tågindustrin och stora, mäktiga aktörer som har råd med lobbyister som rör sig i de Brüsselska korridorerna.

LÄNKAR / EU-KOMMISSIONEN

1 kommentar

Lägg till din →

Alternativet till dåligt (= oljedrivna bilar) är inte automatiskt bra. El (och olja också) är för värdefull för att använda det bara för att förflytta sig från A till B. Särskilt om avstånd mellan A och B är bara några kilometer.

Det vore kul om EU satsa på cykling…

Lämna ett svar