Stockholm bygger garage för 2,5 miljarder

I dag klubbades ett beslut i Stockholms fullmäktige för att bygga underjordiska garage i Stockholm. Garagen ska rymma uppåt 6 000 bilar och kosta 2,5 miljarder kronor.

Bra. Tänker jag. Då försvinner 6 000 bilar från gatorna, utom dem som rör på sig förstås.

Dåligt. Tänker jag också. Hur mycket cykelinfrastruktur får man för 2,5 miljarder? Jag har ingen aning, men jag skulle tro att det är en hel del.

Jag väljer att ta fasta på det jag ser som bra. Färre bilar parkerade längs gatorna ger mer utrymme för cyklar, för människor.

6 kommentarer

Lägg till din →

Malmö byggde en hel ”tunnelbana” för 8 miljarder. Stockholm bygger garage för 2,5 och en 2,5 mil motorväg för 28 miljarder. Jag vet inte…

Det betyder att vi får ytterligare 6000 bilar på gatorna i Stockholm. Ju mer infrastruktur man bygger för bilar ju fler bilar får vi.

Vafan … här försöker man se ljuset liksom. Och så kommer nån dragandes med verkligheten en tidig morgon som denna. Visst, det kan ju tänkas att garagebygget skickar fel signaler, det kan ju tänkas att det blir fler bilar eftersom det ny infrastruktur alltid leder till det, det kan tänkas att pengarna skulle kunna användas på ett sätt som bättre skulle stämma med regeringens och stadens uttalade ambition att öka cyklingen.

Garagebyggets möjliga positiva konsekvenser hade förstås blivit mer övertygande om staden hade villkorat det med meningsfulla cykelinsatser. Jag får försöka ta reda på mer om motiv och syfte och mål med detta.

(Angående förbifart Stockholm … pfhuuh … )

Ha ha. Sorry. Kämpa på 😉 De glada amatörerna på trafikkontoret gör bara det som ”känns” bäst.

Lämna ett svar