Vilken nytta gör Cykelfrämjandet?

Cykelfrämjandet. Namnet antyder ju lite försiktigt att de arbetar för att främja cykling. Men gör de det? Jag ser knappt något av dem på nätet eller i andra sammanhang. Deras webbplats visar snarast upp en organisation inriktade på cykelturism. Vilket är ungefär vad många politiker och andra med direkt makt över stadens utveckling fortfarande anser att cykeln passar bäst för.

Så här presenterar de sig:

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Vi arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet.

Vi arbetar också aktivt med cykelturist frågor och tipsar gärna om lämpliga resmål och cykelturer. I vår webbshop säljer vi cykelkartor, cykeltillbehör och annat som passar en cyklist. Medlemmar har medlemsrabatt-

I deras nyhetsbrev går visserligen att läsa att organisationen faktiskt är något engagerad i frågor som rör cykeln som transportmedel. Men mycket handlar om aktiviteter för dem som redan är cyklister, som arrangerade cykelturer och cykellopp.

Så frågan i rubriken tål att upprepas. Vilken nytta gör Cykelfrämjandet?

6 kommentarer

Lägg till din →

Svårt att tro att cykelturism kommer bli stort. Vill man främja cyklande bör man fokusera på de korta dagliga resorna under 5 km.

Låt mig först och främst tacka för en stundtals bra blogg, även om din server verkar lägga ned titt som tätt och exempelvis raderade min långa kommentar… jag gör ett nytt försök (det tredje, ber tusen gånger om ursäkt om det visar sig att alla kommer upp till slut).

Frågan du lyfter är relevant och har väl många svar; här är kanske några:

Det första svaret är att du har rätt – Cykelfrämjandet har under ett antal år inte varit särskilt drivande i cykelpolitiska frågor. Detta är dock något som har uppmärksammats av föreningen och det pågår ett arbete att utveckla detta och bli bättre. Hade du bemödat dig att gräva lite djupare i hemsidan (som förvisso är oorganiserad, ny är på väg), på facebook eller i pressen så hade du hittat en del resultat av detta arbete; demonstrationer, flash-mobs i Almedalen, möten med politiker, TV-intervjuer, valdebatter, remissvar, tidningsklipp etc. Du hade också hittat Kommunvelometern, en ganska ambitiös granskning och rankning av kommuners arbete med cykelfrågor. Den fick också bra genomslag i media, speciellt utanför Stockholm.

Det andra svaret handlar om vad du menar med nytta. Varför skulle inte cykelturism och organiserade turer också verka främjande för cyklism? Jag ser inget motsatsförhållande så länge (som du också skriver) det inte stannar där och reducerar cykling till enbart det. Det är dock inget CF strävar efter. Varför skulle inte en cykeltur kunna leda till vardagscyklism? Du skriver ju själv i om personer som började cykla som träning enbart, vad är skillnaden? Vidare kan man ju fråga sig vad du menar med nytta? Jag tror absolut att de som deltar i aktiviteterna tycker att de är nyttiga och bra.

Det tredje svaret kopplar till Peters kommentar som jag finner en smula bisarr. CF är en ideell förening och helt och hållet medlemsdriven. Det betyder att verksamheten i stort styrs av de aktiva medlemmarna. Dagens verksamhet är alltså (tyvärr?) ett resultat av de aktiva medlemmarnas intresse. Vill man ändra det (speciellt som medlem) får man nog vara beredd att göra en del själv också. Som sagt håller ett aktivare arbete på att ta form och engagerade medlemmar finns men självklart behövs det fler. Däremot är jag övertygad om att det går åt rätt håll.

Slutligen skulle jag bara vilja säga att jag tror att cykelpåverkare och företrädare för cyklister och andra oskyddade trafikanter måste samarbeta för att få genomslag. Grupperna är redan såpass marginaliserade att det tjänar föga att polemisera internt. Än mindre att ställa grupperna mot varandra.

Christoffer Carstens
CF Storstockholmskretsen

Christoffer, tack för svar. Mitt inlägg var verkligen en fråga, inte en anklagan. Även om jag medger att mina formuleringar lutar åt det hållet. Jag hade också kunnat gräva djupare i befintligt material för att få svar. Men jag föredrar ofta att först låta andra berätta för att sedan fördjupa mig på egen hand.

Får jag publicera ditt svar som ett inlägg? Jag tror fler skulle uppskatta en summering av vad CF gör.

Jag förstår att det var en fråga. Och hoppas vidare att en konstruktiv diskussion tar form av den.

Publicera på du.

[…] I ett tidigare inlägg ställde jag, månne med något utmanande formuleringar, frågan om vilken nytta Cykelfrämjandet gör. Den har legat i mitt huvud en längre tid eftersom jag inte ser särskilt mycket aktivitet från dem, och det jag ser till stor del handlar om arrangemang för de redan frälsta, så att säga. […]

Lämna ett svar