When the going gets tough the tough get bikes

Jag ser i mitt Twitter-flöde att Tokyo är under omständigheterna ok. Men folk har svårt att ta sig hem från sina arbeten och vad de nu har ägnat sig åt eftersom inga tåg går. Därför beger sit många  till cykelaffärer för att hitta ett fordon som kan hjälpa dem. Det har sällan sålts så mycket cyklar i Tokyo som just nu, enligt @tokyobike.
Det är naturligtvis inte rätt att utnyttja katastrofer för att inspirera till mer cykling. Men jag kom att tänka på hur bräcklig infrastrukturen är, och framför allt den som bilar använder.

För sådär ett par år sedan inträffade en olycka på Essingeleden som fick till följd att i princip hela Stockholm med närförorter korkade igen från tidig eftermiddag till sent på kvällen. Jag vet eftersom jag körde taxi den dagen, och senare på kvällen var ute med privatbil.

Men det gick att cykla.

Om en olycka inträffar vid säg Eugenia-tunneln södergående en vardagsmorgon blir den redan i normala fall sega trafiken i det närmaste stillastående. Detsamma gäller förstås vid alla infarter.
För övrigt stängs södra länken av helt om trafiken i den är för tät, vilket inte är ovanligt om morgnarna.

Om trafiksignalerna i en hårt trafikerad korsning slutar att fungera uppstår ett mindre kaos, med tidsödande, irriterande och framför allt försenande köer som följd.

Om du kör bil regelbundet i eller omkring Stockholm torde du inte ha några problem att hitta fler exempel på hur bräcklig bilinfrastrukturen är.

Den enda rimliga slutsats jag kan dra av detta är att bilsamhället är kört. Det var en återvändsgränd vi valde när vi under 50- och 60-talet började bygga om framför allt städer utifrån bilens villkor.

Somliga tror för övrigt att det var folkvalda politiker som bestämde det. Men i själva verket var det faktiskt ett gäng så kallade experter, främst trafiktekniker och trafikplanerare, som drev detta utifrån erfarenheter av studiebesök i USA. Politikerna visste inte mer i frågan än vanligt folk. Därför tillsattes dessa expertgrupper och politikerna lyssnade på dem och agerade utifrån deras förslag. Nå, det var en parentes och den bygger på delar av avhandlingen Bilsamhället av Per Lundin, KTH.

Visst är bilen nödvändig och kommer såvitt jag kan se alltid att vara det. Men inte i särskilt hög grad i städer. Och för den delen inte heller för längre resor och transporter som idag.

Cykeln kommer aldrig att ersätta bilen. Men den kommer att bli en ofrånkomlig del i det transportsystem som måste göra det. Men den här gången måste folket bestämma när det ska ske.

Lämna ett svar