Ulla Hamilton: Vi saknar budget för cykelinvesteringar

Fler behöver cykla i Stockholm och förutsättningarna för cyklister måste bli bättre. Det säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton i en e-postintervju med Cycleville STHLM. Men hon säger också att Stockholms stad inte har någon särskild budget för cykelsatsningar.

Hon tycks sakna en tydlig vision och ett konkret mål för cykelarbetet. ”Fler ska cykla”, svarar hon på frågan om detta.

Läs miniintervjun med Ulla Hamilton nedan. Tyvärr har jag inte möjlighet att göra den här typen av intervjuer över telefon, varför följdfrågor saknas.

Vilken roll spelar cykling i Stockholm idag?
– Den har stor betydelse för framkomligheten i trafiken och trafikmiljön i stort.

Varför har den förändrats tror du?
– En kombination av flera saker. Det är en snabb lösning för många, ett bra sätt att hålla sig i trim och ett gott alternativ till att riskera att fastna i bilköer eller vara beroende av kollektivtrafikens turlista.

Hur tycker du förutsättningarna för Stockholms-cyklister är idag?
– Bra, men de kan bli bättre.

Hur kan de bli bättre?
– Bättre kopplingar över kommungränserna. Fler cykelleder i staden. Fler bevakade/ inomhus cykelparkeringar.

Vilka åtgärder planeras för att underlätta för cyklister?
– Se ovan.

Hur stora ekonomiska resurser satsas på cykling idag och kommande år?
– Svårt att säga eftersom vi inte har en särskild budget för cykelinvesteringar utan det sker en utbyggnad av cykelinfrastrukturen i anslutning till nya bostadsområden, i anslutning till andra infrastruktursatsningar etcetera.

Hur kan ni driva ett målinriktat arbete för ökad cykling utan att veta hur mycket pengar som är allokerade för detta?
– Genom att se till att cykelperspektivet finns med i de exploateringsprojekt som finns i staden. Och de är många. Exempelvis kommer Slussen att byggas om helt och det finns många cykelinvesteringar i det projektet, dock ej specificerat.

– Så ser det ut i projekten och dessa investeringar syns inte i trafiknämndens investeringsbudget utan de finns med i exploateringsinvesteringarna.

Jämfört med exempelvis Danmark och Norge satsas betydligt mindre på cykling per capita i Sverige. Hur ligger Stockholm till i det avseendet?
– Se ovan. Eftersom vi inte mäter på det sättet så är det svårt att svara. Jämförelsen med dessa två länder är dock ngt haltande eftersom Stockholm har en mycket stor andel kollektivtrafikresenärer, betydligt större än exempelvis Köpenhamn.

Vilket är ditt mål när det gäller cykeln som transport i Stockholm?
– Att cyklisterna ska vara nöjda med infrastrukturen och att fler ska cykla istället för att ta bilen.

Vad krävs för att nå dit och vilka är utmaningarna?
– Utmaningen är att det krävs mycket stora investeringar överlag i en stad som växer med ca 17 000 invånare per år och 38 000 per år i regionen och där det också finns mycket stora behov av underhåll och reinvesteringar på grund av underlåtenhet inom dessa områden under flera årtionden.

Det förekommer en hel del kritik ang förutsättningarna för cyklister från cykelorganisationer och cyklister. Vad vill du säga till dem?
– Vi har 76 mil cykelinfrastruktur i Stockholm stad. Vår ambition är att det ska utvecklas, men som politikt ansvarig så måste man se till helheten och väga dessa investeringar mot annat. En stad som växer som Stockholm, och där en stor del av tillväxten beror på ökat barnafödande, måste också se till att det finns skolor och förskolor. Allt handlar om att prioritera resurset.

– Men målsättningen är klar – en växande infrastruktur och bra underhållen sådan för cyklister.

Cyklar du själv? Hur ofta?
– Ja, det varierar. Inte på vinterhalvåret. Maken är dock en mycket flitig cyklist.

 

3 kommentarer

Lägg till din →

Jag har också frågat ut Ulla. Det är verkligen svårt att få några konkreta svar om hennes ambitioner för cykling. När jag till exempel nämnde köpenhamn som ett bra exempel och undrar varför inte Stockholm kan göra liknande satsningar så svarar hon att kollektivtrafiken är värdelös i köpenhamn och mycket bättre här. Lite smått luddig om man säger så. Borde man inte som medborgare få mer insyn vad gäller pengar, mål och visioner?

Sen det där med 2,5 miljarder sek för 6000 p-platser. Ca 417 000 SEK per p-plats har jag haft lite problem med min relation till UH. Mer än 600 000 åker kollektivt i STHLM varje dag. Prioritering!? Kollade på Eniro.se och om jag förstått det rätt bor paret Hamilton på Östermalm och maken jobbar på Hamngatan. En cykeltur på 1,5km. Jättebra! Men majoritetn av stadens invånare kan betydligt mer än så. P-platserna och bostad på Östermalm talar sitt tydliga språk var trafikborgarrådet lägger helst skattebetalarnas pengar, på BILEN i innerstan. Väntar på handling i helt motsatt riktning.

Lämna ett svar