Infrastrukturministern saknar fokus på cykel

Det handlar om helheten. Om att ge människor möjlighet att välja det trafikslag som passar dem bäst. Det handlar inte om att fokusera på något särskilt trafikslag, som cykling. Det säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om sitt arbete när Cycleville STHLM träffar henne på näringsdepartementet.

– Jag prioriterar inget enskilt trafikslag. För mig är helheten det väsentliga. Att alla trafikslag fungerar ihop så bra som möjligt så att människor kan välja den kombination som möter deras behov bäst.

Så du har ingen specifik punkt som heter Cykel på agendan?
– Nej, jag har inga punkter som heter något när det gäller olika trafikslag. Det handlar om hur man tar sig fram, om mobilitet. Men när vi planerar infrastruktur och bygger vägar så ska det finnas med i tänket att ’kan man också cykla?’, säger hon.

 

Regeringen har anslagit 950 miljoner för cykelinfrastruktur fram till 2020, av de totalt 500 miljarder som satsas på infrastruktur som helhet.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hävdar att hon inte prioriterar något trafikslag alls. "Människor måste själva få välja hur de ska resa."

– 950 miljoner kan verka lite, men det går inte riktigt att jämföra olika satsningars storlek eller betydelse utifrån hur mycket pengar som anslås. Det kostar ju exempelvis betydligt mer att bygga järnväg än cykelbanor, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Hon påpekar också att de 950 miljonerna bara är en del av det som kommer att investeras i cykelinfrastruktur. Tillsammans med de resurser som kommuner och regioner bidrar med landar siffran på mellan 1,5 och 3 miljarder, hävdar hon. I det ligger också turistsatsningar som infrastrukturministern tycker är viktiga.

– Men det är minst lika viktigt att folk kan använda cykeln i sin vardag.

Regeringens målsättning är att öka andelen cykelresor, bland annat med tanke på att förbättrad folkhälsa ingår som en del i transportpolitiken.

Är alla trafikslag lika högt prioriterade?
– Prioriteringen ligger hos den enskilde som ska kunna göra ett val. Men cykelns roll har väl blivit viktigare, eftersom anslaget har höjts.

Vilka är de största problemen för cyklister idag?
– Det är samspelet mellan olika trafikanter. Idag förekommer det mycket irritation mellan bilister, cyklister och fotgängare. Frågan är om det är för otydligt vad som gäller i trafiken. Eller har vi för få cykelvägar?

Det handlar ju om interaktion mellan människor. Vad kan ni göra för att bidra till en förändring?
– Det är precis det som utredaren tittar på, vad som kan göras bättre. Människor upplever att det ibland är otrevligt i trafiken. Vi ser över regler, skyltningar och huruvida det behövs fler cykelbanor.

Utredaren som Catharina Elmsäter-Svärd nämner är Kent Johansson, som bland annat ska se över trafikregler för cyklar och regler för trafikutformning utifrån ett cykelperspektiv. Utredning ska vara klar den första maj 2012.

Har du läst Trafikverkets delredovisning av regeringsuppdraget att ta fram en handlingsplan för ökad cykling?
– Nej, den har jag inte sett. Men det ligger ju i deras uppdrag i stort.

Ett fråga som enligt Catharina Elmsäter-Svärd särskilt diskuteras just nu är hur cyklister på ett säkert sätt ska kunna använda de så kallade 2+1-vägarna, där vägrenen tagits bort för att ge plats åt tre filer istället för två. Hon konstaterar att det har höjt trafiksäkerheten för motorfordon men att det har skett på bekostnad av cyklisternas säkerhet. Men hon uttrycker det inte riktigt så.

– Det kanske inte är så himla kul att cykla på i synnerhet de enfiliga avsnitten med lastbilar som kör om. Vi tittar på vad som kan göras. Ska det som är kvar av vägrenen ha ett visst minimimått eller är det annat av sunt förnuft som måste råda?

Hon vet inte hur långt Trafikverket har kommit i det arbetet, men enligt den delrapport som hon inte känner till är det en fråga som kommer att tas upp av myndigheten senare i år.

 

Cyklar utanför regeringskansliet
Ingen uppsjö av cyklar utanför regeringskansliet precis. Men uppenbarligen är det en och annan som väljer cykeln till jobbet. Dock inte ministrarna, som inte får cykla av säkerhetsskäl.

Utvecklingen av infrastruktur och stadsplanering har ju sedan 50-talet skett utifrån att i första hand bilen ska fram. Upplever du att det fortfarande är så?
– Jag tror snarare att det har gått i skeenden, för är du inne på 50-talet och in på 60-talet så planerade man de här ABC-områdena som innebar att du aldrig skulle behöva resa utanför dem. Ganska snart växte man ju ur de här områdena och började röra sig mellan dem. Och då fanns ju knappt kollektivtrafiken så det blev det bilen.

Hon menar att bilens betydelse har växlat över tiden och att bristen på cykelinfrastruktur delvis beror på att planering och utbyggnad tar så lång tid att man inte kan följa förändringar i trenden.
– Och har man väl byggt ut bilinfrastrukturen så att man har ett nät av vägar så är det svårt att få in cykeln. Så det är nog de senaste fem-tio åren som man har börjat tänka till kring det.

Sverige satsar ju minst per capita på cykelfrämjande åtgärder av de nordiska länderna. Vad är din kommentar?
– Det är svårt att jämföra. Exempelvis är ju Danmark ett cykelland, deras landskap ser ju ut på ett annat sätt. Och mycket beror ju på var vi bor, studerar och arbetar. Här har vi hela tiden utmaningen med långa avstånd.

– Sen har vi ju fördelat på olika sätt. Här har vi mycket på den kommunala sidan och från landstingen som ansvarar för planeringen.

Hur kan ni styra utvecklingen av infrastruktur för cyklar?
– Vi detaljstyr inte, utan skapar verktyg för myndigheters och kommuners arbete med sådant som planering och budgetering av infrastruktur, och talar om vilka glasögon som ska sättas på i det arbetet. Dessutom har vi ju anslagit pengar för sådana insatser, som kommuner kan få del av för att klara finansieringen.

– Vi sätter ju våra transportpolitiska mål. Det brukar ofta bli så att varje kommun sen arbetar för att nå dem.

Måste de göra det?
– Måste och måste. Om den yttrade viljan och det skrivna målet är på ett visst sätt så brukar det bli så att man följer det.

Gillar du att cykla?
– Ja, men jag bor 5,5 mil härifrån så cykeln är inte ett alternativ. Dessutom skulle jag nog inte få cykla av säkerhetsskäl. Men min chaufför brukar cykla från Norsborg.

En av Cycleville STHLM:s läsare undrar hur du kan förbättra för cyklister i städer om du inte cyklar i dem själv?
– Jag har visserligen inte cyklat i stan eftersom jag alltid bott långt utanför, men jag är ju bilist och fotgängare. Så jag ser att samspelet mellan olika trafikslag måste bli bättre.

_________

Regeringens webb-tv: Hög tid satsa på infrastruktur för cykling

Replik Catharina Elmsäter-Svärd, Ulla Hamilton, Christer G Wennerholm 110506 : Vi satsar nästan en miljard på cykelvägar

TILLAGT 111002: DN-artikel om Kent Johansson, cykelutredaren

6 kommentarer

Lägg till din →

Glädjande att Elmsäter-Svärd är inne på att man ska ta med cykeln i planeringen när man bygger vägar. Att ha med cykeln i planeringen från början är viktigt eftersom det är dyrt att anlägga cykelbanor i efterhand…

Också bra att hon säger sig inte prioritera något enskilt trafikslag (även om ett visst trafikslag med fyra hjul känns väldigt prioriterat när man ser till fördelningen i infrastrukturbudgeten :))

Personligen, naturligtvis, tycker jag att cykeln borde prioriteras högre än bilar åtminstone i stadsmiljö. Detta eftersom bilen helt har styrt planering och utformning under ett halvt sekel. En cykelprioritering tror jag behövs för att det trafikslaget ska kunna komma ikapp.

Okej, så 0.2% av alla pengarna går till cyklisterna. Ja man får väl tacka.

Det borde vara obligatoriskt för alla som beslutar om trafiken att i alla fall provat på de olika transportsätten.

Tack för en bra intervju!

/Fredde

Att cykla på en 2-1 väg är INTE roligt vill jag lova. Där tänkte man bara på bilisternas säkerhet, helt klart.

Vore fint att få till ett pendlarsystem så att Catharina här kan ta tåg/busspendel in till stan och därefter cykla innerstaden med cykel (på sin fritid, om hon nu inte få arbetspendla av säkerhetsskäl).
Vore även väldigt fint att få till en cykelvagn på SJ! Där får man försöka charma lokföraren varje gång man vill åka med (och som tur är, är de ofta snällare än övrig tågpersonal)

Jobbigt läge annars att vara ”förbjuden att cykla”. Säger ju verkligen något om cykelsituationen i Stockholm…(även om den är ganska mycket mer fantastisk jämfört med London där jag var i helgen… ooohhh)

Lämna ett svar