”Cykeln kompletterar min kropp”

Hur skulle förutsättningarna kunna bli bättre?
– Från kommunens sida vore det bra att bygga cykelstråk längs de stora vägarna och täcka de luckor som finns gällande cykelstråk i innerstaden. Att prioritera cyklisten högre än bilen i innerstadsinfrastrukturen är viktigt. Cykelsträckan Malmö-Lund har länge varit i planeringsstadiet för en cykel-highway, vilket vore bra för pendlingscyklingen i Skåne.

– Även en cykel-highway som går genom städerna är viktigt. Det är också spännande med innovativitet och nya sätt att lösa cyklingen som Malmö stad jobbar med, med exempelvis cykelrondeller och 2-minus-1-vägar.

– Gällande oss cyklister är det viktigt att vi också ser vårt ansvar i trafiken. Där har vi mycket att lära av Köpenhamn. Att alltid peka vänster/höger när man ska svänga, lyfta handen när en ska stanna, sätta ner foten på stopplikt, m.m. Jag tycker det är härligt med ögonkontakt i cykeltrafiken.

– Plingklockan har jag däremot svårt att använda då jag ofta känner mig som en sur typ. Då säger jag hellre ”pingpong”!

Hur upplever du att Malmö stad arbetar för ökad cykling?
– Malmö stad jobbar aktivt med cykling i både förbättrings-, bygg- och beteendeförändringsprojekt. En klassikerkampanj som jag jobbat för som återkommit flera år är Inga Löjliga Bilresor.

– Det senaste cykelprojektet handlade om att skapa ett trevligare cykelklimat i Malmö med lite trevligare och laglydigare cyklister. Det var en informationskampanj med roliga piktogram uppsatta över hela staden. I kampanjen ingick även dialog med befolkningen med ett mobilt team utrustade med cykeltester, cykelmecksprylar som var ute på gatorna.

Cykelkampanj Malmö
Kristina Hammar har också synts på stora affischer i samband med Malmö stads senaste cykelkampanj.

Hur upplever du att föreningar och organisationer i Malmö eller övriga Skåne arbetar för cykling?
– I Skåneområdet finns det en del bloggar som handlar om cykling och cykelpendling, jag tänker på malmolundpacykel.blogspot.com och malmolundcyclechic.blogspot.com som jag börjat blogga för. Och även Malmö Stads tvåveckors-blogg www.ingalojligabilresor.nu – den är dock inte aktiv nu.

– Det finns cykelgäng som anordnar cykeltävlingar för fixed gear. Då och då anordnas också ganska små critical mass-cykling på gatorna. Dessa vore spännande att jobba vidare med. Exempelvis i Budapest har de critical mass två gånger om året med 30 000 cyklister varje gång.

– Studieförbundet och Röda Korset i Malmö har lär-dig-cykla-kurser för kvinnor. Det har varit pynta-din-cykel-arrangemang på Möllevången och det händer att det anordnas cykelseminarium på en pub eller i kommunens regi.

Intervjun fortsätter på sidan 4.

Sidor: 1 2 3 4

Lämna ett svar