8 av 10 cyklar för att spara tid

I slutet av maj efterlyste Stockholms stad cyklisternas synpunkter på cykelmiljön och deras svar på varför de cyklar. Nu har staden sammanställt resultatet av undersökningen.

Den var inte särskilt omfattande men av de 700 som svarade väljer nio av tio cykeln för att få motion. Åtta av tio sparar tid och sju av tio hävdar att de cyklar för att det är bra för miljön

Fler skulle, enligt minienkäten, cykla om cykelbanorna var bredare, bättre underhållna och vägnätet bättre skyltat. Många ville också se en förändring i beteendet bland trafikanter. På vilket sätt avslöjar inte undersökningen, bara att det borde bli ”bättre”.

Cycleville STHLM drar inga växlar alls på undersökningen utan nöjer sig med att konstatera att alla vill att det ska bli bättre. Rimligtvis även Stockholms stad.

Lämna ett svar