En av fem cyklar till jobbet

If har låtit fråga drygt 3 000 personer om hur de tar sig till jobbet under våren och sommaren. 18 procent svarade ”cykel” och 42 procent ”egen bil”. I snitt alltså. Enligt en annan undersökning  som försäkringsbolaget har gjort är variationen mellan olika regioner stor.

Västerbottningarna och Örebroarna de flitigaste cyklisterna medan Blekinge och Västra Götaland ligger i botten.

– Förutsättningarna ser olika ut. När människor ska ta sig till sin arbetsplats handlar det om vad som finns och fungerar just där de bor. Om det exempelvis inte finns säkra cykelvägar så låter du antagligen cykeln stå, fastän alla vet att cykling är bra för både motionen och miljön, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Länen som ligger över rikssnittet 18%

Andel som cyklar till jobb och skola

1. Västerbotten 29 %
2. Örebro 29%
3. Uppsala 24 %
4. Kalmar 22 %
5. Kronoberg 22%
6. Västmanland 20%
7. Gävleborg 19 %
8. Skåne 18 %

Källa: If/Yougov

2 kommentarer

Lägg till din →

Jag gillar cykelbanor, men enligt de vetenskapliga studier som gjorts så är de inte särskilt säkra. Problemet är att de flesta kollisioner sker i korsningarna med högersvängande motorfordon. Cykelbanor handlar alltså mer om trygghet än om säkerhet. Rimligen känner försäkringsbolaget till detta, och tar tillfället att prata om sånt som gör att folk vill köpa försäkringar.

Kom ihåg att cyklister inte bara har bättre hälsa, de lever längre!

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelbana#S.C3.A4kerhet
sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

Visst är cykelbanan säkarre än att behöva cykla ute bland bilar.Som både cyklist och bilist är jag glad för att de finns. Att separera trafiken skapar säkrare mijöer men sedan måste den mänskliga hjärnan kopplas på och vid korsningar befinner man sig i en en mera kritisk situation och måste agera därefter.Egentligen är det fel att prata om säkerhet då det aldrig är säkert att visats i trafiken. Trafik är en dödsfälla och bättre veta detta och att hela tiden vara fokuserad på uppgiften- att ta sig helskinnad förbi.

Lämna ett svar