Ny budfirma vill inspirera till mer cykling

De nöjer sig inte med att flytta paket. De vill samtidigt göra en insats för ökad cykling i Stockholm. Prioritaire Sthlm är av allt att döma en lite annorlunda budfirma, med en lite annorlunda målsättning.

Möt de tre grundarna av cykelbudsföretaget Prioritaire Sthlm, som gemensamt har svarat på frågor i en mejlintervju.

När startade Prioritaire?
– Prioritaire Sthlm AB bildades i februari 2011. Affärsidé och vision har planlagts de senaste två åren.

Vilka startade den?
– David Berardi, Henning Nilsson och Kasper Mokrosinski.

Varför ytterligare en cykelbudsfirma? Finns det verkligen plats för det?
– Av de budfirmor som vänder sig mot slutkund så är vi den enda i Stockholm som med gott samvete kan kalla oss för en cykelbudsfirma.

– Antalet cykelbud har i Stockholms innerstad minskat under de senaste 10 åren. Detta beror till stor del på den tekniska utvecklingen. Dock skickas det mycket bud inom Stockholms innerstad och närförorter men dessa leveranser utförs oftast med bil vilket har en förklaring i att det inte längre är lika mycket kuvert och dylikt som för 10 år sedan.

– Vi har kartlagt och sett var nya behov för vår tjänst finns och är väl medvetna om vikten av att följa med i utvecklingen samt vara en del utav den. Vilket märks på våra lastcyklar för vilka vi har ett flertal utvecklingsidéer.

Cykelbuden i Prioritaire
Cykelbuden i Prioritaire.

Hur skiljer ni er från andra budfirmor?
– Först och främst kommer vi endast att använda oss utav cyklar. Vi skiljer oss också mycket i sättet vi arbetar på. Cyklar man för Prioritaire så gör man inte det utifrån individuell provisionslön. Vi har sett och upplevt fördelarna i att arbeta som ett lag. Vi möts ofta upp och byter bud med varandra, för att bedriva det dagliga arbetet effektivare. Därför får alla cyklister som jobbar med oss ett gemensamt timarvode, baserat på hur mycket pengar vi gemensamt har kört in under en månad.

– Utan att avslöja för mycket så kan vi gå ut med att vi utöver budtjänster till företag även kommer erbjuda det till privatpersoner.

Intervjun fortsätter på nästa sida.

Sidor: 1 2

8 kommentarer

Lägg till din →

Underbart! Hittade Prioritaire STHLM lustig nog genom Larry vs Harry:s twitter först nu trots att jag följer lastcykel-Sveriges utveckling och var en av de första att köra lastcykel privat i Stockholms innerstad för 3-4 år sedan.

Har ett litet ekoklädföretag och ett rederi med eldrivna vattenlimousiner där vi kört en hel del leveranser med vår eldrivna johny loco nu och tidigare christiania-cykel. Hör av mig inom kort! /Jeppe

Lämna ett svar