Ny budfirma vill inspirera till mer cykling

Hur många cykelbud är ni?
– I dagsläget består Prioritaire av tre personer. Vi är samma personer som äger, driver och cyklar på Prioritaire. Vårt mål är att inom det närmsta året växa till det dubbla.

Hur stora paket kan ni ta?
– Våra lastcyklar ger oss möjlighet att hantera gods upp till 100 kg.

Ni säger att ni vill inspirera till att få fler att cykla? Hur kan ni göra det? Cykelbud har ju exempelvis ett tveksamt rykte bland ”vanligt folk” när det gäller efterföljandet av trafikregler.
– Vi profilerar oss som en budfirma som utför våra budtjänster med cykel. Det innebär dels att vi kommer cykla året runt i solsken såväl som snöstorm. Det innebär också att vi är tvungna att förändra vår lastkapacitet, genom att i större utsträckning än andra budfirmor använda oss av lastcyklar. Därmed vill vi påstå att vi kommer bidra till en utvidgning av allmänhetens uppfattningar kring cykelns användbarhet, även i vårt nordliga klimat.

– Faktum är att vi inte på något sätt skiljer oss från gemene kvinna eller man. Teoretiskt sett så skulle alla hushåll i Stockholms innerstad och närförorter kunna uppleva fördelarna som kommer med att cykla året runt och ha tillgång till en modern lastcykel.

– Vi är väl medvetna om att folk i allmänhet lägger märke till oss cykelbud när vi är ute i trafiken. I vår strävan efter att betraktas som ett föredöme ute i Stockholmstrafiken är det naturligtvis av stor vikt att vi agerar utifrån ett gott omdöme.

– Här finns det inte något utrymme för några som helst aggressioner. att vistas i trafiken hela dagarna kräver respekt och ödmjukhet för fotgängare, bilister såväl som andra cyklister. Tyvärr så upplever vi många gånger att verkligheten inte är där ännu, vilket är oerhört beklagansvärt då vi tror att det kan vara en av anledningarna till att många väljer att lämna cykeln hemma.

Hur kan ni bidra till att göra Stockholm till en större cykelstad?
– Rent krasst så bidrar alla som väljer att cykla, till att göra Stockholm till en cykelstad. Men vi har inte för avsikt att stanna vid det. Med flerårig erfarenhet av att, 8 timmar dagligen, ha cyklat i Stockholms innerstad och närförorter, har vi en gedigen kunskap i frågan. Den kunskapen delar vi gärna med oss utav.

– Vår förhoppning är att i framtiden samarbeta med andra aktörer i arbetet med att utveckla infrastrukturen för cyklar i Stockholm.

Hur uppfattar ni Stockholm som cykelstad i dag?
– Stockholm är på rätt spår. Fler och fler börjar cykla och det är fantastiskt. Invånarna i Stockholm värnar om sin hälsa. Dessutom är Stockholm en oerhört vacker stad, något som vi tror att man lätt missar ifall man väljer exempelvis tunnelbanan eller bilen.

– Den viktigaste utmaningen ligger i att ändra folks tankesätt kring cykelns nytta, att det finns mycket att vinna genom att skapa en bättre framkomlighet för stockholmarna.

Sidor: 1 2

8 kommentarer

Lägg till din →

Underbart! Hittade Prioritaire STHLM lustig nog genom Larry vs Harry:s twitter först nu trots att jag följer lastcykel-Sveriges utveckling och var en av de första att köra lastcykel privat i Stockholms innerstad för 3-4 år sedan.

Har ett litet ekoklädföretag och ett rederi med eldrivna vattenlimousiner där vi kört en hel del leveranser med vår eldrivna johny loco nu och tidigare christiania-cykel. Hör av mig inom kort! /Jeppe

Lämna ett svar