Sommarjobbet: ta fram guide för mer cykling

I Vänersborg har två killar landat ett skönt sommarjobb. Det går ut på att ta fram en plan för hur kommunen ska kunna öka andelen cyklande. Det hela är en del av kommunens arbete i enlighet med Agenda 21.

– Anledningen till att vi valde att jobba med cykling var att det hängde ihop med miljö och folkhälsa som är en del av Agenda 21, säger Anton Johannesson, en av de två som arbetar med projektet. Den andre heter Patrik Schagerström

Projektet ska mynna ut i en guide som ska göra det lättare för människor att komma igång med cykling, främst för arbetspendling som ersättning för bilen.

Vad tror du skulle kunna få fler att cykla – utöver guiden som ni arbetar med?
– En åtgärd som man skulle kunna ha i kommunen för att motivera cykling är att ha en cykeltävling typ ett cykelrace runt hela Vänersborg, eller en pendlartävling där lag tävlar mot varandra under en längre tid, säger Anton.

Arbetet sker under fyra veckor. Vänersborgs kommun har för övrigt under 15 år låtit åtta ungdomar arbeta med Agenda 21-projekt under sommaren.

1 kommentar

Lägg till din →

Lämna ett svar