Så stärker cykling samhällsekonomin

Cykling bidrar med 2,9 miljarder pund till den brittiska ekonomin årligen. Åtminstone om man ska tro en rapport från London School of Economics, skriven av Dr Alexander GrousCentre of Economic Performance. Rapporten heter kort och gott The British cycling economy.

Av de 2,9 miljarder punden står hälsoaspekten för 128 miljoner pund enligt rapporten. Och då har bara en minskad sjukfrånvaro räknats in. Dr Alexander Rous uppskattar att den siffran kan stiga till två miljarder för den kommande tioårsperioden.

Han spår också att om cyklingen ökar med 20 procent fram till 2015 kan samhället spara drygt 200 miljoner pund bara som en konsekvens av minskad trängsel i trafiken och drygt 70 miljoner pund tack vare minskade skadliga utsläpp.

Rapporten är beställd av mediaföretaget Sky och branschorganisationen British Cycling och finns här.

Lämna ett svar