Swepomm – det statliga nätverket för hållbart resande

Det finns faktiskt en statlig organisation för människor som är intresserade av hållbart resande. Den heter Swepomm och finansieras av Trafikverket. Cycleville STHLM gjorde en sedvanlig mini- eller kanske snarare mikrointervju med en av kontaktpersonerna, Johannes Berg.

Vad är Swepomm?
– Det är en nationell plattform för personer som jobbar med eller är intresserade av mobility management; beteendepåverkande åtgärder för att stimulera hållbart resande. Nätverket finansieras av Trafikverket.

– Vi finns för att sprida kunskap om mobility management, fungera som stöd och plattform för kunskapsutbyte mellan medlemmar och sprida information från den europeiska plattformen EPOMM nationellt.

Och hur arbetar ni?
– Vi har en hemsida som vi uppdaterar med aktuell information om mobility management och länkar till regionala projekt som bedrivs. Sedan maj finns även ett twitter konto för att förenkla uppdatering av nyheter. Vi anordnar årligen en nationell konferens där framgångsrika projekt  inom mobility management presenteras. 2009 hölls konferensen i Stockholm och 2010 i Umeå, årets konferens planeras för fullt.

– En viktig funktion är att fungera som länk mellan medlemmarna, har någon en fråga om ett projekt i en kommun finns nästan alltid ett antal andra kommuner som genomfört liknande projekt och kan dela med sig av sina erfarenheter.

– På sikt hoppas vi också kunna fungera som en lobbyaktör för ökade satsningar på hållbart resande.

Johannes Berg arbetar på WSP, ett konsultföretag med inriktning på hållbar samhällsutveckling. WSP innehar kanslifunktionen för Swepomm-nätverket.

Lämna ett svar