Cyklister skriver öppet brev

Alltomcykel.se - öppet brevRedaktionen på sajten Alltomcykel.se har skrivit ett öppet brev med förslag på åtgärder för att minska olycksrisker för cyklister. Det handlar övergripande om att höja cyklisters status genom regeländringar och informationspridning. Brevets innehåll har utformats tillsammans med en mängd andra cyklister genom andra cykelsajter.

Även om Alltomcykel.se skriver utifrån ett cykelsport-perspektiv skulle deras förslag gynna inte bara alla som cyklar, utan alla som rör sig i trafiken. Under LÄS HELA INLÄGGET hittar du deras sju förslag. Brevet hittar du här.

Alltomcykel.se:s förslag till åtgärder

1. Ändra trafikförordningen så att de cyklister som håller en hög hastighet har rätt att cykla på körbanan, trots närvaro av cykelbana. Självklart skall då cyklisterna följa gällande trafikregler.
2. Sätt en hastighetsgräns på cykelbanor. De som cyklar fortare skall ha rätt att cykla på körbanan. Detta kan vara svårt då många cyklar saknar hastighetsmätare, men sunt förnuft bör räcka.
3. Ta efter övriga europeiska länder där bilisten alltid har ett ansvar när det gäller oskyddade trafikanter, vilket även vi cyklister är. Se gärna hur Köpenhamn arbetar; de används som exempel i flera stora städer som London och Mexico City.
4. Inför en lagtolkning lik den som finns i exempelvis Frankrike, Spanien och Holland om ansvaret vid olyckor där oskyddade trafikanter är inblandade. I dessa länder är det alltid bilistens ansvar att vara extra uppmärksam samt att anpassa sin körstil och fart.
5. Ha en kampanj genom trafikverket och transportstyrelsen där samtliga trafikanter informeras om att alla som rör sig i trafiken ska visa varandra hänsyn – och att alla har rätt att vistas i trafiken.
6. Även så bör en lag införas där cyklister har samma ansvar mot sina medtrafikanter på cykelbanorna, likväl som bilister skall ha ansvar mot alla oskyddade trafikanter efter vägen.
7. Underlätta för anordnare av tävlingar och motionslopp genom att införa enhetliga regler i samtliga län. Idag motverkar Trafikverket, länsstyrelserna och polisen lopp med motiveringen att den främsta hänsynen ska visas bilisterna.

Det öppna brevet i sin helhet

Lämna ett svar