Forskning: därför är cykeltätare städer säkrare

Apropå cykelsäkerhet. I en artikel på Newsmill redogör två amerikanska forskare för några av resultaten av sina studier kring varför städer med hög andel cyklande är trafiksäkrare än de med låg andel.

Att det förhåller sig på det sättet är  ingalunda sensationellt utan snarare ett vedertaget faktum. Men artikeln är intressant eftersom den ger en och annan hint om varför det är så.

Forskarna, Norman W. Garrick och Wesley E. Marshall, kommer också till slutsatsen att antalet cyklande inte ökar av sig självt i i tillräckligt hög grad för att den olycksdämpande effekten ska uppnås. För att det ska ske måste infrastrukturen anpassas så att cykling blir och upplevs som säkrare.

Läs artikeln

Läs den vetenskapliga artikeln som Newsmill-artikeln bygger på.

Lämna ett svar