Stockholms miljöprogram nästan klart

Enligt Stockholms stads förslag till miljöprogram för 2012-2015 ska cyklandet och gångtrafiken öka till minst 50 procent i innerstaden och till 20 procent i ytterstaden fram till 2015.

Men delmålen som ska leda fram till detta är åtminstone bitvis luddiga. Där står exempelvis att infrastrukturen för cykling ska vara ”väl fungerande”. Där står att man ska ”identifiera prioriterade cykelstråk som ska snöröjas.” Samtidigt som det står att ”en god vinterhållning på stadens cykelvägar ska uppnås”.

Visserligen är ett program av det här slaget närmast per definition luddigt. Det är ett styrdokument som snarast talar om åt vilket håll stadens alla nämnder och verksamheter ska sträva och vilka mål som ska – ellar kanske bör – uppnås. Det är inte en detaljplan. Men vad är det nu man säger, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Remisstiden för miljöprogrammet går ut den sista september.

Lämna ett svar