16 miljoner holländare äger 18 miljoner cyklar

Enligt den holländska organisationen Dutch Cycling Embassy är Holland det land där cykeln används mest när det gäller vardagstransporter. Se deras film som försöker svara på frågan hur cykeln har kunnat bli en så naturlig och välfungerande del i transportsystemet.

Holland är världsbäst på cykling. Åtminstone när det gäller vardagscykling och åtminstone enligt dem själva. Men det finns goda anledningar att tro dem. Enligt nätverket Dutch Cycling Embassy, den holländska cykelambassaden, reser folket i landet lika långt på cykel som med tåg, ungefär 1,5 miljarder mil, varje år. Varje dag sker 14 miljoner resor med cykel och 15 procent av alla resor mellan 10 och 15 km sker med cykel. Och i landet, med en folkmängd på 16 miljoner, finns 18 miljoner cyklar.

Den stora frågan är naturligtvis hur det kan vara på det här sättet. Ligger cykling i generna hos holländare? Är bil förbjudet eller svindyrt att äga (svindyrare än här alltså)? Har det med klimatet att göra eller topografin?

Dutch Cycling Embassy har försökt svara på frågan med en liten film. Sammanfattningsvis går svaret ut på att någon eller några har sett till cykeln har blivit så populär. Det har inte hänt av sig själv. Det har inte hänt utan medverkan från regeringar, på riksplan såväl som på lokal nivå. Det har inte hänt utan att människor har engagerat sig.

Se filmen.

Cycling For Everyone from Dutch Cycling Embassy.

3 kommentarer

Lägg till din →

åh! bra post! såg precis den här filmen på en annan blogg. den är genial. ska skicka den till kent johansson för lite inspiration.

Lämna ett svar