Cyklismen frodas i 30-gränsens Dublin

Dublin är den trafiksäkraste av alla europeiska huvudstäder, enligt den irländska myndigheten för trafiksäkerhet, Road Safety Authority (RSA). Antalet allvarliga olyckor har sjunkit kraftigt de senaste åren. En ökad cykling sägs vara en av orsakerna. Detta enligt Irish Times.

I år har bara sju personer omkommit i Dublin-trafiken. Siffran för samma period förra året var 13 och sammantaget har antal dödsolyckor minskat med tolv procent årligen under de senaste tio åren.

Med hjälp av 30-gränser och flitiga trafikpoliser har hastigheten på stadens gator sjunkit markant, vilket tros vara en av orsakerna bakom den positiva utvecklingen. Den kraftigt ökade cyklingen – som rimligen delvis är ett resultat av detta – har också hjälpt till att dämpa hastigheterna, säger chefen för RSA, Noel Brett, till tidningen.

En annan orsak till det minskade antalet allvarliga trafikolyckor tros vara att  staden har förbjudit tunga transporter i de centrala delarna.

Läs artikeln i Irish Times

 

Lämna ett svar