KD-politiker: mer infrastruktur åt cyklister!

[UPPDATERAT] I en motion av Caroline Szyber (KD) uppmanas regeringen att ta frågan om ökade satsningar på cykelinfrastruktur på allvar.

Caroline Szyber (KD)
Caroline Szyber (KD) vill se mer cykelsatsningar.

Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) är en flitig cykelmotionär. För ett par veckor föreslog hon att Sverige skulle införa tjänstecyklar, alltså cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller men som inte förmånsbeskattas.

Och för några dagar sedan lämnade hon in en motion om infrastruktursatsningar för cyklar. Denna den senaste cykelmotionen var förvisso tämligen vag och uppfattas nog snarast som en påminnelse om att det är viktigt att det satsas på detta område. Det finns såvitt Cycleville STHLM kan se inga förslag till beslut i motionen.

[uppdaterat 3 okt kl 13.59] I ett mejlsvar förklarar Caroline Szyber för Cycleville STHLM varför hon lagt motionen och varför det inte finns något konkret förslag i den.

Jag har lagt motionen för andra gången då jag vill visa regeringen att det finns ett tryck i frågan. Fick positiva skrivningar av utskottet så det gäller att detta följs upp, när tillfälle ges.

Inga konkreta förslag då det idag inte finns något konkret att påverka.

Jag kommer dela med mig av min motion till våra representanter ute i kommunerna i landet då stor del handlar om frågor vid stadsplanering och det är något de förfogar över.

Sedan kommer jag följa frågorna som berör infrastruktur nära för att belysa vikten av satsningar på infrastrukturen för cykling när så fort frågan kommer upp.

Lämna ett svar