Därför har Eskilstuna cykelambassadörer

För andra året har Eskilstuna kommun utsett fyra cykelambassadörer. Deras uppgift: att cykla så mycket de kan till jobbet och berätta om det för andra. Läs intervjun med projektledaren Ann Gustafsson.

Ann Gustafsson
Ann Gustafsson.

Varför har ni dem?
– Syftet är att ambassadörerna ska vara inspiratörer och få fler människor att välja cykeln, och vara goda föredömen i trafiken.

– Tanken är även att de ska komma med olika synpunkter när det handlar om cykelbanor, var finns det brister m.m.

Hur arbetar de?
– Ambassadörerna medverkar i media, med jämna mellanrum. För någon månad sedan så hade vi fokus på vintercykling och då hade båda våra lokaltidningar artiklar om det. Vi har en egen facebooksida, Facebook.com/TrafikplatsEskilstuna, där cykelambassadörerna skriver regelbundet om sitt cyklande.

– Ambassadörernas uppgift är även att få fler arbetskamrater att välja cykel i stället för bilen till och från arbetet.

Vad ser du för effekter av satsningen?
– I stort sett har det fungerat bra, vi utvärderar efterhand för att förbättra arbetet. Vi önskar mer synpunkter på våra cykelbanor exempelvis.

– Det är för kort tid för att se om cyklandet har ökat i Eskilstuna genom arbetet med cykelambassadörerna. Vi kan ändå se effekter på arbetsplatserna där ambassadörerna arbetar, det är fler cyklar som är parkerade i cykelställena. Media har blivit mer intresserade när det handlar om cykelfrågor.

– Det som jag anser är det viktigaste att lyfta är att ambassadörerna spar både tid, pengar och ser hälsoeffekter genom att cykla. Vid det senaste tillfället när jag träffade ambassadörerna påtalade de att flera av dem tjänade ca 800 kr + parkeringsavgift varje månad. De har heller inte varit sjuka, förkylda i samma omfattning som tidigare år.

Vilket råd kan du ge till andra kommuner som vill pröva upplägget?
– Rådet som jag kan ge andra kommuner är att arbetet med cykelambassadörer är inspirerande och roligt. Tänk till när ni söker efter ambassadörer, vilka kriterier ni eftersöker. Var tydlig i ”kontraktet” med vad det innebär att vara ambassadörer.

– Jag har gett ambassadörerna ett busskort som de kan åka på om vintern skulle bli mycket kall och massor av snö. Huvudsyftet är ändå att de ska cykla året runt, men det måste ändå vara sunt. Ingen kan begära att man ska cykla jämt, meningen är bilen skall komma som sista alternativ när de ska ta sig till och från jobbet.

Hur ser framtiden ut för kommunens arbete för ökad cykling?
– Nästa år 2012 har vi en fundering på att starta upp en cykelpanel i stället för/både och cykelambassadörer. Vi skulle vilja nå ut bredare när det handlar om cykling och synliggöra cyklisters behov och intresse ännu mer än vad cykelambassadörerna gör i dag. Men som sagt det är inte helt klart ännu. Vi har tydligt uppdrag från våra politiker att vi ska öka cyklandet, och hållbara transporter.

_____________

Här kan du läsa om de fyra cykelambassadörerna.

Lämna ett svar