Vad hjälper ett lås?

Min cykel  blev stulen i förra veckan. Min Bullitt. Det är ytterst sorgligt, ytterst beklagligt och ytterst jävla dumt. Min cykel var inte bara en kär ägodel, den var en central del i min vardag. Och den kostade rätt mycket pengar varför det inte är så enkelt att ersätta den (av olika skäl vill inte heller försäkringsbolaget ersätta den).

Cykeln var låst. Men vad hjälper det? En aning, får man hoppas. Men i det här fallet inte tillräckligt. Insikten är att du aldrig kan vara säker när cykeln står på allmän plats. En dyster insikt, men väl värd att ta in.

Min nästa Bullitt kommer därför att förses med tre lås. Ett Kryptonite Mini genom ram och bakhjul, ett Abus Granit Futura (eftersom jag redan har ett sådant) genom ram och bakhjul och något oförstörbart som sitter jävligt fast i marken. Och så en 20 meter lång motorcykelkätting som jag lindar runt och igenom hela ekipaget. Eller, kanske inte riktigt.

Sen ett par tre GPS-spårare och lite micropunkter här och där.

Nä, jag vet inte. Jag vet bara att livet är avsevärt krångligare på en blå Nishiki-mtb utan pakethållare.

Hur låser du din cykel? Känner du dig trygg? Har du fått många cyklar stulna?

Lämna ett svar