Hallå där … Jon Jogensjö som arrangerar mässa för lastcyklar

Jon Jogensjö, Cykla med lastcykel
Jon Jogensjö. Foto: privat

Jon Jogensjö är mannen bakom landets första mässa för lastcyklar. Syftet är att visa cyklar och belysa vilka möjligheter de innebär för såväl familjer som städer. Mässan heter Svenska Lastcykelmässan STHLM och går den 19 september.

[tillagt 17 maj] Jon Jogensjö är en förebild i många avseenden. Såvitt jag vet har familjen exempelvis två lastcyklar och bor i ett superlågenergihus of some sort. Och han driver ett gediget arbete mot politiker, tjänstemän och andra ansvarige med att se till att cykelinfrastrukturen förbättras. Och allt detta av högst pragmatiska skäl snarare än ideologiska. Nu ordnar han lastcykelmässa för att fler ska få upp ögonen för den synnerligen klyftiga uppfinningen lastcykel. [/]

 

”På Svenska Lastcykelmässan kommer besökarna kunna provköra alla olika typer av lastcyklar. Och lyssna på workshops om lastcykelanvändning i kommuner, i företag, inom förskolor och inom hemtjänst”, skriver Jon i ett Facebook-mess.

Jon, varför gör du det här?

– Jag gör det här för att jag tycker lastcykel är otroligt smidigt som transportmedel i tätort. Det är nätverket Cykla med lastcykel som är arrangör och jag är spindeln i nätet.

Hur stort räknar du med att det blir och vad kommer besökarna att få se?

– Jag räknar med att 15 till 20 utställare kommer att visa lastcyklar och cykelsläp, och en del kommer att visa flera olika modeller. Det blir verkligen ett spännande och visuellt evenemang.

Jag antar att ni kör seminarier också. Hur ser det programmet ut?

– Seminarieprogrammet ser preliminärt ut så här, logistik med lastcykel, alltså när paketleveranser sker med lastcykel i innerstad. Uppsala cykelförenings lastcykelpool kommer att prata om fördelar med att dela på olika lastcyklar och cykelsläp. Jag kommer att prata om hur lastcykeln löser vardagstransporter i familjelivet.

Vilket är ditt syfte med mässan?

– Syftet är att besökarna ska kunna provköra olika lastcyklar, och att skapa uppmärksamhet kring att lastcyklar är enkla och effektiva för vardagstransporter.

Har du något uttalat mål för arrangemanget?

– Ett mål är att locka hit både familjer och privatpersoner, och även kommunfolk och företagare som kan använda lastcykeln yrkesmässigt. Lastcykeln är kanske den nyckel som har störst potential att effektivisera transporter i tätort, och dessutom helt fossilfritt.

– I Köpenhamn har 28 procent av alla familjer med två barn en lastcykel. Studier i EU visar att upp till 51 procent av alla godstransporter både privata och yrkesmässiga kan göras med lastcykel.

Mässan kommer att hållas utanför Arkitektur & designcentrum vid Moderna muséet i Stockholm och tillsammans med STHLM Cykelkarneval.