Guide till bästa cykellampan

Du behöver en cykellampa av två skäl. Dels för att andra ska se dig när du kommer farande, dels för att du själv ska se vart du tar vägen när mörkret har fallit. Med en tillräckligt effektiv cykelbelysning får du en chans att undvika gropar, kanter och isfläckar som gatubelysningen inte förmår avslöja. Därför räcker det inte med en liten diodlampa glimmande i mörkret på styret. Du behöver kraftigare doningar. Här är guiden som hjälper dig till rätt val av cykelbelysning/cykellampa för en ljusare och säkrare cykelhöst och -vinter.

Testade cykellampor

Lezyne Macrodrive 1300 XXL – Kraftfull bjässe
Sigma Aura 60 USB – Måttfull och välbalanserad
Magicshine – flexibel slugger
Knog Pwr Commuter – snygg cykelbelysning som laddar mobilen

Det här behöver du veta när du väljer cykellampa/cykelbelysning

Lux, lumen och candela – hur starkt lyser lampan egentligen?

Lux, lumen, candela och watt. Det tycks finnas många sätt att ange en lampas styrka på. Den enhet som anger ljusets styrka ut från lampan är Lumen, lm. Det är också den som lamptillverkarna använder. Däremot säger Lumen inte hela sanningen om hur ljust det blir framför lampan, eftersom ljuset kan spridas olika mycket. Därför är det inte säkert att två lampor med samma lm-värde lyser upp vägen lika bra . En kan exempelvis ha en smal ljuskon, medan en annan lampa ger en bredare, men inte lika stark ljuskägla.

Lys upp för de mörkaste passagerna

Så hur stark lampa behöver man? Det beror givetvis på hur långt och brett du vill kunna se i ljusskenet. Ett bra utgångsvärde är 300-400 lm, men styrkor på strax över 500-600 lm ger dig lite bättre ”siktmarginal” vid mörka passager. Starkare ljus än så är knappast nödvändigt för cykelpendlaren, och kan tvärtom bli ett problem då risken att blända mötande cyklister och andra trafikanter ökar markant.

Många billigare cykellampor har ljusstyrkor på 20-80 lm. En lampa på strax under 100 lm fungerar bra så länge vägen är väl upplyst. Men när du kommer in i mörkerområden – det kan räcka med att en gatlampa är trasig – ser du inte underlaget framför dig särskilt bra. Därför rekommenderar vi alltså en betydligt starkare lampa, i synnerhet när temperaturen fallit under noll och du behöver hålla koll på eventuella isfläckar och andra vinterrelaterade otyg.

Så tolkar du lux, lumen, candela och watt

  • Lumen, lm. Anger mängden ljus som en ljuskälla avger.
  • Lux, lx. Anger illuminans, hur mycket ljus som träffar en viss yta. En lux motsvarar en lm/m2.
  • Candela, cd. Ett mått på ljusstyrkan i en given riktning från en ljuskälla. En smal ljusstråle från en lampa ger högre cd-värde än en bred stråle från en lampa som avger samma mängd ljus (samma lm-värde).
  • Watt, W. Anger hur mycket elektrisk energi lampan drar.

Hur länge lyser cykellampan på en laddning?

I princip alla moderna, lite starkare cykellampor är laddningsbara och kan inte drivas med lösa batterier. Många mindre cykellampor har batteritider på bara någon timme per laddning. Det torde visserligen räcka för de flesta pendelcyklister, men är nog ändå i minsta laget. Leta efter en lampa med åtminstone ett par timmars brinntid på högsta effektläget.

Tips! Om du är ute efter en lampa som lyser riktigt länge på en laddning kan du välja en modell som är starkare än du behöver, och använda den på exempelvis 30 procent av sin maxeffekt.

Hur lätt att ta med sig lampan?

Du vill rimligen inte lämna din cykellampa på cykeln, med risk för att någon stjäl den. Men du vill inte heller behöva ägna fem minuter åt att montera av och på den varje gång du du parkerar eller ska ge dig iväg. Många cykellampor monteras med någon slags snodd eller rem med snabbkoppling runt styret. En del har ett fäste som skruvas på styret, och som lampan skjuts eller klickas in i.

Hos somliga modeller är batteriet och lampan två separata enheter, vilket förstås gör montering och demontering på cykeln en aning omständligare. Däremot kan en sådan lampa också ofta användas som exempelvis hjälmlampa, och ibland kan batteridelen användas för att nödladda mobiltelefonen.

Skillnaden mellan hur olika modeller monteras på cykeln blir särskilt tydlig i mörker och kyla med klumpiga handskar på händerna. Kontrollera innan du köper!

Ljus inte bara rakt fram

En bra cykellampa ska faktiskt inte bara lysa rakt framåt eller rakt bakåt. De flesta modeller idag är utformade så att de ”släpper” lite ljus även åt sidorna, så att också trafikanter som kommer på korsande vägar ser dig i mörkret.

Får cykellampan blinka?

Blinkande lampor syns bättre än lampor med fast sken. Det är ett faktum, eftersom människan är bättre på att uppfatta förändringar i synfältet än sådant som är statiskt. Rimligen är det också därför många cykellampor har ett blinkande läge. Men det är faktiskt inte tillåtet att använda det för den framåtriktade lampan. Huvudskälet till det torde vara att det är svårare att göra en korrekt avståndsbedömning till ett blinkande ljus.

Baklyset får blinka, men då med en frekvens på minst 200 blinkningar i minuten.

Får cykellampan blända?

Cykelbelysning är inte reglerad på annat sätt än att cykel ska ha fram- och baklampor som syns på 300 meters håll i mörker, samt att framlampan måste lysa med ett fast sken. (Baklampan får alltså blinka, men då med en frekvens på minst 200 blinkningar i minuten.)

Det står ingenting i regelverket om att belysningen måste vara utformad så att den inte bländar andra trafikanter (bara att den ska gå att blända av vid behov), något som är lätt hänt med de starka lampor som säljs idag.

Det finns det lampor som samlar och riktar ljuset så att det bara lyser upp vägen framför och upp till en tänkt horisontell linje, ungefär som ett halvljus på en bil. På så sätt minskar risken för bländande ljus samtidigt som du som cyklist får en väl upplyst väg framför dig.

Lampor av det här slaget kallas ofta StVzo-lampor. StVzo är förkortningen för den tyska vägtrafikförordningen, där detta regleras. Sigma Aura 60 USB är ett utmärkt exempel på en sådan cykelbelysning.

Säkrare cykling med cykelbelysning på dagen

Även om det är just mörkret som får många av oss att börja leta efter cykellamporna borde vi faktiskt använda dem även under dygnets ljusa timmar. Inte för att lysa upp vägen framför oss, förstås, utan för att göra oss mer synliga för andra trafikanter. Studier visar nämligen att fordon som har belysningen påslagen är lättare att upptäcka för andra trafikanter.

Glöm inte baklampan!

Den här guiden handlar främst om framlampor, men du måste givetvis också ha en röd baklampa på cykeln. Och även om kraven på en sådan är betydligt lägre i fråga om ljusstyrka duger det inte med vad som helst. Lagen säger att den ska synas på 300 meters håll, vilket också är lagkravet för framlampans räckvidd.

Så säger lagen om cykelbelysning

Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar:

14 § Cykel ska vid färd i mörker ha lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt (baklykta) och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Cykel ska vid färd i mörker även ha
1. strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus framåt av sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
2. lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
Baklykta på cykel får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar/minut.
Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av.

Alla testade lampor på Cykel.guru

2 kommentarer

Lägg till din →

Hej, tack för din fråga. StVzo (tyska vägtrafikförordningen) reglerar cykelbelysning på motsvarande sätt som belysning för andra fordon. Bland annat får en cykellampa enligt det regelverket alltså inte blända trafikanter. Den regeln förefaller naturligtvis alldeles rimlig och borde kunna införas även i Sverige. Tills vidare kan ju vi svenska konsumenter som inte vill blända omgivningen med våra cykellampor självmant välja StVzo-klassade lampor.

Lämna ett svar