Den olösbara gåtan om kedjelinjen

Efter 400 mil på min oväxlade fastnavscykel – fixed gear – Cinelli Gazzetta, tänkte jag rätta till kedjelinjen. Det vill säga se till att drevet – kuggen i bakhjulet – sitter rakt bakom kedjehjulet – kuggen som drivs runt av pedaltrampet. Inte lite vid sidan av.

På min cykel sitter kedjehjulet cirka 7 mm längre ut från cykelns tänkta mittlinje, än drevet där bak. Vilket naturligtvis innebär att kedjan böjer av där den lämnar drevet, och ansluter till kedjehjulet något från sidan. Snett, med andra ord.

Kedjan belastas i ytterkant.

Riskerar bromsen

Det mest uppenbara resultatet blir att det rasslar en aning. Det går att leva med. En annan konsekvens är en ökad risk för att kedjan hoppar av kedjehjulet. Vilket i sin tur – på min cykel – innebär att det inte går att bromsa. Ytterligare en negativ effekt av den här sneda kedjelinjen torde vara att kedjan slits snabbare.

Jag påtalade detta för min leverantör, Bikeholic, strax efter att jag hämtat cykeln, sensommaren 2018. Den gode Jonas förklarade då att han använt de komponenter som BLB rekommenderar. Jag lät det vara.

Nu vill jag alltså rätta till det som torde vara ett fel. I mina strävsamma försök upptäcker jag dock att det inte är särskilt enkelt. I princip alla nav har en kedjelinje på 42 mm (alltså avståndet från cykelns mittlinje till drevet), och ingen kombination av vevlager och vevparti tycks komma närmare än 45 mm.

På drevsidan belastas den … också i ytterkant.

Provisoriska lösningar

Varför är det så? Jag söker ingen lösning på själva problemet genom det här inlägget. Det finns en hel del sådana trådar på olika forum, med en rad mer eller mindre kreativa förslag som i huvudsak går ut på att flytta kedjelinjen med hjälp av distansbrickor hit och dit.

Jag ogillar provisorium.

Nå, jag undrar helt kort om någon vet varför tillverkare som BLB inte erbjuder nav plus vevar som tillsammans ger en perfekt kedjelinje. BLB själva säger att den kombo de har (som alltså sitter på min cykel) är ”den bästa”. Och då är linjen cirka 6-7 mm off.

I övrigt är min Cinelli Gazzetta den skönaste hoj jag haft – för övrigt!

Kedjan liksom slingrar sig från kedjehjulet till drevet.

Komponenterna

Nav: 
https://www.bricklanebikes.co.uk/blb-track-rear-hub-black
Vevparti: 
https://www.bricklanebikes.co.uk/blb-track-crank-matt-black
Vevlager med 107 mm axel: https://www.bricklanebikes.co.uk/tange-bottom-bracket

2 kommentarer

Lägg till din →

Lämna ett svar