Taggat: löpning

”Blås på då vindjävel”

Det är inte säkert att jag minns rätt, men jag tror att det finns ett citat som lyder som rubriken. Det var i vart fall vad jag tänkte när jag bestämde mig för att inte cykla idag, utan springa. Och jag har ju föresatt mig att löpträna för att komma i bättre form.

Cykelstillestånd och en död svan

Träningen är härmed inledd. Och en död svan funnen på Gotlands västra strand. För övrigt har det idag rått cykelstillestånd. Träningen utgör kärnan i mitt Projekt 44 som nu alltså har inletts. Det går i princip ut på att träna mig till min ålder.