Taggat: vanans makt

Den onda cirkeln

Den är väl egentligen inte ond, men konsekvenser av den bidrar onekligen till bekymmersamma effekter. Som höjd medeltemperatur, extremt väder och höjda vattennivåer i haven.